Aktuellt

Ändring av hantering av ATP-uppdateringar

Byggvarubedömningen har fattat beslut om att tillämpa ATP-uppdateringar efter halva tiden mellan publicering och att de blir bindande.
 
Kemiska ämnen som ingår i våra bedömningar bedöms enligt klassificeringar i CLP-förordningen. Regleringar gällande klassificering och märkning återfinns i Bilaga VI i CLP-förordningen och uppdateras kontinuerligt genom så kallade tekniska anpassningar eller ATP:er (eng: Adaption to Technical Progress). Fram tills nu har vi bedömt berörda ämnen enligt ändringarna i en ny ATP från att den publicerats i EU:s officiella tidning. En ATP får tillämpas före datumet den blir bindande.
 
För att möjliggöra en så effektiv hantering som möjligt av ATP-uppdateringar har vi beslutat att tillämpa ändringarna efter halva aviseringstiden. Beslutet har trätt i kraft vilket betyder att ATP17 blir den första att hanteras enligt våra nya regler. ATP17 publicerades i maj 2021 och vi kommer att tillämpa den från och med mars 2022.
 
Mer information:
https://echa.europa.eu/sv/regulations/clp/legislation
https://eur-lex.europa.eu/homepage.html