Aktuellt

Avisering kriterium 6

Avisering: ändring av kriterium 6. Emissioner till inomhusluft

Datum från vilket ändringen gäller: 2023-11-01
Aviseringsdatum: 2023-05-25
Reviderat: 2023-09-20, angående giltighetstid i dokumentation, se länk till dokument nedan.

Byggvarubedömningen har beslutat att införa ändringar i kriterium 6. Emissioner till inomhusluft. Bedömningar som påverkas av kriterieändringen och som har publicerats innan ändringen träder i kraft kommer bedömas om på aktuellt kriterium i samband med uppdateringen.

Bakgrund

Emissioner av farliga ämnen från byggmaterial till inomhusluft kan påverka vår hälsa. Därför är det viktigt att kontrollera varor/produkters emissioner av dessa så kallade flyktiga organiska föreningar.

Idag har vi ett emissionskriterium uppdelat i två delkriterier med fokus på certifikat, rapporter och dess haltgränser. Vi har valt att ta fram ett nytt kriterium vilket utgår från haltgränser för totala mängden organiska föreningar vilka avges från en produkt/ett material. Emissioner av flyktiga organiska föreningar mäts för enskilda ämnen och/eller för totala mängden av dessa. Hälsorelaterade riktvärden för emissioner finns etablerade inom EU vilka vi baserar det nya kriteriet på. 

Läs Kriterium 6. Emissioner till inomhusluft (öppnas i ny flik)