Aktuellt

Bedömningar och viktiga datum för sommaren

Byggvarubedömningen kontor är stängt vecka 30 – 31. Det betyder att vår support, både mail och telefon, är stängd under den tiden.

Nedan följer viktig information om hantering av våra bedömningar. Generellt gäller att handläggningstiden för bedömningar, exempelvis återkoppling på inskickade kompletteringar, är längre under sommaren.

10-dagarsbedömningar
För att vara säker på att få en preliminär bedömning innan semestrarna så är sista ansökningsdagen 28 juni. Bedömningar som skickas in from 29 juni kommer att få ansökningsdatumet framflyttat till 9 augusti och en preliminär bedömning tillhandahålls 23 augusti.

Det kommer hela tiden att vara möjligt att skicka in ansökan om 10-dagarsbedömning, men handläggningstiderna ändras enligt ovan.

2-dagarsbedömningar
Sista ansökningsdagen för i sommar är 21 juni och en preliminär bedömning erhålls efter 2 arbetsdagar. Det kommer återigen att vara möjligt att ansöka om 2-dagarsbedömningar from 23 augusti.

Sekretessbedömningar
Nya sekretessärenden kommer inte att hanteras 21 juni – 23 augusti. Mellan 12 juli – 8 augusti är sekretesshanteringen helt stängd vilket betyder att även pågående ärenden pausas.