Aktuellt

Byggvarubedömningen, öppettider i sommar

Under sommarveckorna kommer hanteringen av bedömningar och supportärenden att ta längre tid än vanligt pga semester. Telefon- och mailsupporten kommer att vara stängt v 30–31 och då besvaras inga frågor.

För bedömningar gäller följande:

  • För 10-dagars bedömningar som inkommer efter 3 juli ges en första, preliminär bedömning 17 augusti.
  • Mellan 22 juni – 31 augisti kommer det inte gå att ansöka om 2-dagarsbedömningar.
  • Nya sekretessärenden kommer inte att hanteras under 6 juli – 16 augusti.

Få en preliminär bedömning innan sommaren genom att ansöka om bedömning senast 3 juli!