Aktuellt

Nu taggar vi till!

Nu taggar vi till!

Byggvarubedömningen driver utvecklingen mot ett mer hållbart byggande genom att förenkla för fastighets- och byggbranschen att göra bra materialval. Nu lanseras en efterlängtad funktion i Byggvarubedömningens Loggboksverktyg – möjligheten att ”tagga” exempelvis återbrukade produkter för att kunna följa och mäta hur stor andel återbrukat material som använts.

”Arbetet med cirkulärt byggande och återbruk är en återkommande fråga i dialogerna som vi har med våra medlemmar och användare. Att tillvarata tidigare använt material är högt prioriterat både vid nybyggnationer och renoveringar, vilket gör att det också finns ett behov av att kunna skilja ut och markera det återbrukade materialet i projektets Loggbok” säger Hannes Morger vd på Byggvarubedömningen.

I Loggboksverktyget kan projektets deltagare samarbeta kring produktval och logga vad som byggts in, vilket ger en spårbarhet för framtida generationer. Med den nya funktionen ges möjlighet att gruppera material helt utifrån sina egna preferenser, där återbruk kan vara ett sådant exempel.

Byggvarubedömningen arbetar också med att implementera en koppling till Centrum för cirkulärt byggande, CC Build, för att kunna logga material från CC Build direkt in i Loggboken och därigenom minska administration och manuell hantering. 

Kom igång med Byggvarubedömningens nya taggfunktion: instruktion