Aktuellt

Så går våra bedömningar till

Så går våra bedömningar till

En av Byggvarubedömningens tjänster är att tillhandahålla miljöbedömningar av olika produkter som används av byggindustrin. Hur går det till och varför är det viktigt? Sophie Rodriguez Brunström, Teamchef för Byggvarubedömningens miljöbedömningar förklarar.

Hur går en ansökan av en produktbedömning till?
- En bedömning går till så att materialleverantören ansöker via vår hemsida och bifogar dokumentation om produkten. Vilken dokumentation som kommer efterfrågas i processen beror på typ av produkt och hur den används men kan t.ex. vara en deklarationsmall innehållandes bland annat en fullständig innehållsförteckning och ett säkerhetsdatablad över produkten.
 
Hur bedöms sen produkten?
- Våra bedömningar görs utifrån kriterier som är framtagna av Byggvarubedömningens kriteriegrupp för kemiskt innehåll och livscykelaspekter. Kriteriegruppen består av sakkunniga från medlemsorganisationerna och vid behov tas också hjälp av externa parter. Kriterierna för miljöbedömningar baseras bland annat på kemikalielagstiftningen REACH och CLP-förordningen och EU-direktiv. I vissa avseenden går våra kriterier längre än gällande lagstiftning, som exempelvis för ämnen med hormonstörande effekter. Där har vi valt att vara mer proaktiva då vi upplever att lagstiftningen idag tyvärr släpar efter.
Det finns tre olika totalbedömningar som produkten kan få; Rekommenderas (grön), Accepteras (gul) och Undviks (röd).

Är en röd ”Undviks”-produkt förbjuden att använda?

En vanlig missuppfattning är att de produkter som fått bedömningen Undviks är något som är förbjudet att användas. Bedömningssymbolerna fungerar som ett stöd och hjälpmedel vid val av hållbara byggmaterial men det är i slutändan alltid upp till den som bygger att välja vilka produkter som ska användas och inte. En ”röd” produkt kan i många fall ändå vara ett okej val eftersom en bedömd produkt alltid är ett bättre alternativ än en icke-bedömd, även om bedömningen blivit Undviks. Då har ändå en genomgång av produktens innehåll gjorts och att i största möjliga mån använda bedömda produkter är att ta ansvar för sina fastigheters innehåll – idag och för framtida generationer.

Sophie Rodriguez, Teamchef Bedömningar


Hur används bedömningen efter den är publicerad och klar?
- Efter att produkten fått sin bedömning hamnar den i vår databas, och blir på så sätt sökbar för Byggvarubedömningens kunder. Vi jobbar också för att göra symbolerna synliga på byggvaruhandlares och grossisters hemsidor och i deras system så att det blir enklare att jämföra produkter och göra hållbara val.

Vilka fördelar finns med att vara bedömd?
-Det finns flera fördelar. Dels att produkterna finns i vår databas och blir sökbara, och därigenom valbara, för de största aktörerna på svenska byggmarknaden som har som riktlinje främst använda bedömda produkter och därför väljer att nyttja Byggvarubedömningens system. Det ger också materialleverantörerna en förståelse för vilken påverkan produkterna kan ha på både människor och miljö.