Aktuellt

Studiebesök hos Wihlborgs Fastigheters projekt Kvartetten

Trippelcertifieringen av Kvartetten ger välbefinnande för både människa och miljö

Byggvarubedömningen har besökt fastighetsbolaget Wihlborgs nya kontorshus Kvartetten i expansiva Hyllie, som med sitt strategiska läge mitt emellan Malmö Central och Öresund lockar både boende och företag. Här finns allt – shopping, nöje, grönområden och inte minst; arbetsplatser med omtanke i varje detalj. 

Fastigheten är trippelcertifierad enligt Miljöbyggnad Guld, Noll CO2 och WELL, som alla tre med sina olika parametrar tar hänsyn både till miljön och till de som ska vistas i fastigheten. 

Wihlborgs har som koncernstandard att använda Byggvarubedömningen, genom att använda produkter som miljöbedömts av Byggvarubedömningen och som sedan dokumenteras i projektens Loggböcker.

Med Byggvarubedömningens databas som hjälp har vi kunnat jämföra hur olika material hjälper oss att uppnå våra certifieringar. Det har varit ett pussel att lägga för att både använda material som i första hand fått grön eller gul bedömning men som samtidigt uppfyller kraven för certifieringarna.

Rickard Berlin, projektledare för Kvartetten

Undantag får göras för återbrukade material, men med Byggvarubedömningens nylanserade taggfunktion finns det möjlighet att märka upp och spara även det återbrukade materialet i Loggboken för att skapa en än mer fullständig förteckning av fastighetens innehåll för framtiden. 

Trots att Kvartetten ger en känsla av nytt visar det sig finnas flera smarta materialval där till exempel träpanelen i källaren kommer från ett hotell i Köpenhamn.

Arkitektur med lokal koppling

Den starka lokala kopplingen märks också genom fasadernas olika materialval. De är fyra till antalet, vilket namnet Kvartetten ger en blinkning till, med gult tegel som för tankarna till Skånes rapsfält. En vit fasad av keramik som knyter an till leran i den skånska jorden som bildar keramik, grön metall som kopplar an till parkerna i Malmö och flintastenar som associerar till kalkbrotten i Limhamn.

Oavsett från vilken av entréerna man når Kvartetten kliver man rakt in i den stora, gemensamma ljusgården med en bemannad reception från en av husets hyresgäster, Mindpark, och gott om sittplatser att arbeta vid eller invänta sitt besök. Takhöjden om 26 meter ger ett härligt ljusinsläpp även den gråmulna dagen som Byggvarubedömningen besöker fastigheten.

- Från början var det tänkt att taket skulle vara i nivå med andra våningsplanet, och att det skulle vara öppna fasader för de övre våningarna. Men när vi bestämde oss för att Noll CO2-certifiera fastigheten höjde vi taket för att inte ha så många ytterfasader som kräver mer uppvärmning och har större klimatpåverkan, berättar Rickard Berlin. 


Rickard Berlin, projektledare för Kvartetten, Wihlborgs Fastigheter. 

Det går knappast att besöka Kvartetten utan att nämna cykelrummet. De ljusa färgerna är inspirerade av det italienska cykelföretaget Bianchi och den majestätiska takkronan är ett återbruk – av cykeldelar! Här finns också en verkstadsdel för att snabbt och enkelt kunna tvätta eller göra enklare reparationer av cykeln. Förutom att vara vackert och tillgängligt fyller cykelrummet andra funktioner; sinne och uppmuntran till rörelse är två av de tio parametrar som den amerikanska certifieringen WELL fokuserar på. 


   

Så kan Byggvarubedömningen hjälpa till vid certifieringar

Byggvarubedömningens databas och Loggboksverktyg kan vara till hjälp för att se produkternas innehåll, bedömningsresultat och hur produkterna klarar certifieringskraven för Miljöbyggnad, BREEAM och Svanen. Det är även möjligt att arbeta med avvikelser, vilket i certifieringsprojekt kan vara nödvändigt och dessutom bjuda in en extern granskare till Loggboken i samband med en certifieringsansökan

 

Fakta Kvartetten

Byggherre: Wihlborgs Fastigheter
Entreprenör: PEAB
Total LOA: 16 000 kvm
Service och innehåll: Kontor, reception, konferenslokaler, cykellounge, café, restaurang, ljusgård och Hyllies största takterrass
Inflytt: Kvartal 1, 2023
Miljöcertifieringar: Miljöbyggnad Guld, Noll CO2 och WELL
Hemsida: Kvartetten
Hyresgäster: TryggHansa, Mindpark, Restaurang Spill, SCIBER 

Samtliga visionsbilder och foton: Wihlborgs Fastigheter

 

Om Miljöbyggnad:
Miljöbyggnad är ett svenskt system för miljöcertifiering av byggnader som utgår ifrån totalt sexton olika parametrar för bland annat energianvändning, materialval och innemiljö. Certifieringarna genomförs av Sweden Green Building Council.

https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/ 

Om NollCO2:
NollCO2 är en påbyggnadscertifiering till Miljöbyggnad, BREEAM-SE, LEED och Svanen i syfte att uppnå uppnå nettonoll klimatpåverkan av en byggnads hela livscykel.

https://www.sgbc.se/utveckling/utveckling-av-nollco2/vad-ar-nollco2/

Om WELL:
WELL är en amerikansk certifiering som omfattar bland annat kost, sinne, gemenskap, ljud, ljus, luft, vatten och rörelse och vars fokus är att sätta människans välbefinnande i fokus. 

https://www.wellcertified.com/