Aktuellt

Uppdatering av bedömningar som berörs av ändringar i kemikalielagstiftning: ATP 18

Uppdatering av bedömningar som berörs av ändringar i kemikalielagstiftning: ATP 18

I och med den kommande anpassningen av Bilaga VI i CLP förordningen (ATP 18) kommer ett antal ämnen omfattas av nya klassificeringar (mer information om ATP18 finns t ex på Kemikalieinspektionens hemsida. ) Byggvarubedömningen börjar att tillämpa de nya klassificeringarna efter halva tiden mellan publicering och att de blir bindande. Sammanlagt berörs 56 ämnen av ATP18-uppdateringen, för produkter som innehåller ett eller flera av dessa ämnen kommer en uppdatering inledas i närtid och publiceras i slutet av februari.

Bedömningar som berörs av uppdateringarna syns som pågående under Mina produkter. Uppdateringarna görs utan kostnad och kommer att baseras på befintliga underlag, det kommer därför inte ges någon möjlighet till komplettering. Vet man med sig att innehållet i sin produkt har ändrats behöver man därför som vanligt ansöka om ny bedömning för sin produkt. För att ansöka om ny bedömning för en produkt som omfattas av uppdateringen behöver man däremot kontakta oss för att få hjälp med det.

För kontakt och ytterligare frågor kring detta hänvisar vi till: bedomning@byggvarubedomningen.se