Aktuellt

Vill du veta mer om våra nya kriterier för elektronikvaror?

Vill du veta mer om våra nya kriterier för elektronikvaror?

 Våra nya kriterier för elektronikvaror kommer att gälla from 1 oktober 2022. De nya kriterierna för elektronikvaror skiljer på redovisning av elektronik och övriga komponenter i en elektronikvara. För att lära dig mer så passa på att vara med på vår utbildning!

Byggvarubedömningen aviserade de nya kriterierna 15 februari 2022. De nya kriterierna har tagits fram i dialog med elektronikbranschen. Målet är att få så korrekta innehållsredovisningar och jämförbara bedömningar som möjligt, det är grunden för medvetna materialval i byggprocessen.

Kortfattat kan Bedömning enligt elektronikkriterier beskrivas som en bedömning i tre delar där innehållet delas upp och bedöms som Övrigt och Elektronik, samt att hela varan bedöms enligt våra livscykelkriterier. En totalbedömning visas med vår nya symbol för elektronikbedömning (se bilden nedan).

Vill du veta mer? Anmäl dig till vår utbildning Bedömning enligt elektronikkriterier där du får all information du behöver för att kunna förstå redovisningskrav, kriterier och hur informationen i vårt websystem ska tolkas.

Kan du inte i augusti? Vi kommer snart att presentera fler tillfällen för utbildningar!