Gå till navigationen

Tillsammans formar vi en hållbar byggbransch.

Som medlem i Byggvarubedömningen får du chansen att påverka den framtida marknaden.

Samarbeta med ledande aktörer.

De nuvarande medlemmarna utgörs av de ledande aktörerna på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden och återfinns bland fastighetsbolag, landsting, kommuner, statliga verk och entreprenörer. Därför är Byggvarubedömningen marknadens mest effektiva alternativ för dig som vill vara med och skapa en miljömässigt hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. Med start idag och med kommande generationer i åtanke.

Alla medlemsföretag

Dela kunskap

Kriterierna för miljöbedömning är framtagna och anpassade i samverkan mellan de olika medlemmarna och med stöd av sakkunniga miljö- och kemiexperter. Utöver de primära miljövinsterna som uppnås kommer du som medlem även att få tillgång till ett ovärderligt kontaktnät, mer relevanta erfarenheter och branschkännedom via kunskapsutbyte med de övriga medlemmarna.

Innehållsdeklarera fastigheter.

Via Byggvarubedömningens projektverktyg kan du dessutom dokumentera och verifiera alla produkter som ingår i nybyggnationer och ombyggnadsprojekt. Detta gör att du får en fullständig kontroll över vilka produkter och kemikalier som respektive projekt innehåller. Som användare kommer du att ha ett försprång och vara bättre rustad inför dina kunders framtida önskemål och inför skärpt miljölagstiftning, då du redan i förväg känner till vad din fastighet innehåller. 

Ständig utveckling

Fler medlemmar genererar fler krav på bedömda produkter och varor. I samverkan mellan medlemmarna uppstår en synergieffekt. Beställaren efterfrågar bedömda och accepterade produkter vilket i sin tur kommer att påverka producentledet. Byggvarubedömningens ambition på sikt är att den svenska bygg- och fastighetssektorn ska sanera sig själv från miljöfarliga varor och produkter. Vi har kommit en bra bit på vägen.

Vill du också

Skapa en hållbar byggbransch? 
Få tillgång till ny, relevant kunskap och nya erfarenheter? 
Få ett försprång via ett effektivt verktyg?