Gå till navigationen

Exponera dina produkter mot professionella aktörer

Som leverantör/producent får du dina produkter bedömda, dokumenterade och sökbara i vår databas. Därmed finns de alltid exponerade mot de ledande aktörerna på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden.

Varför ska jag göra en bedömning?

Genom att bedöma din produkt blir den exponerad mot alla BVBs användare. Det innefattar Sveriges stora byggherrar, fastighetsägare, entreprenörer, arkitekter och många fler. BVBs medlemmar har sedan 2006 enats kring kriterier gällande kemiskt innehåll och livscykelaspekter. Oavsett bedömningsresultat ger en bedömning information om produktens miljöprestanda och innehåll, en röd produkt är alltså bättre att använda än en produkt som saknar bedömning. Vet kunden om vilka risker som finns, kan dessa ofta hanteras på ett relevant sätt. Tillsammans verkar vi för att minimera användningen av miljö- och hälsoskadliga ämnen i våra byggnadsverk.

Kriterier- kemiskt innehåll och livscykel

Samtliga BVBs bedömningar är baserade på kriterier framtagna av BVBs kriteriegrupp. Alla produkter bedöms utifrån dess kemiska innehåll där BVB bedömer 29 miljö- och hälsoskadliga egenskaper. Den andra delen av en bedömning är produktens miljöpåverkan under livscykeln däribland upphov av farligt avfall och emissioner till inomhusluften.

Läs mer om våra kriterier

Hur går jag tillväga?

För att få era produkter bedömda och exponerade i vår webbtjänst behöver först och främst alla nödvändiga underlag i digital form. Sedan kan du skapa ett leverantörskonto där du får en överblick över era produkter som finns i BVB. Ansök därefter om bedömning via systemet. OBS! Tänk på att ange alla berörda artikelnummer direkt i ansökningsformuläret för ökad sökbarhet för era kunder. När bedömningen är helt färdigställd kommer den att bli sökbar i BVBs webbtjänst.

Läs mer och ladda ner en manual

Vad behöver jag skicka in?

För att BVB ska kunna göra en bedömning behöver vi få in fullständigt redovisat ämnesinnehåll i form av t.ex. en byggvarudeklaration. Saknar du sådant underlag, finns en deklarationsmall för nedladdning hos BVB. För just din varugrupp kan det finnas andra dokument som är relevanta t.ex. säkerhetsdatablad, RoHS-intyg, emissionsmätningar m.m.

Läs mer och ladda ner mallar

Priser

Vår prismodell består av on-demand-tjänster. Det innebär att användare betalar endast för de tjänster man nyttjar. BVB tillhandahåller en databas med hälso- och miljöbedömda produkter samt ett projektverktyg för dokumentation av dessa. För att få tillgång till BVBs digitala tjänster behöver varje enskild användare ett personligt konto. Som leverantör kan du välja mellan ett leverantörskonto och ett leverantör fullständigt konto.

Prislista

Marknadsför din bedömning!

Vill du exponera din bedömning till dina kunder utanför BVBs webbtjänst? Var då noga med att ange vilken produkt som avses och vilken bedömningsnivå produkten erhållit! Kontakta oss på info@byggvarubedomningen.se för att erhålla BVBs logotype och bedömningssymboler.

Behöver du hjälp med underlag och ansökan?

För hjälp med att ta fram bedömningsunderlag och ansökan om bedömning hänvisar vi till konsultföretagen nedan. Företagen har lång erfarenhet av att arbeta med både bedömningsunderlag och ansökan i Byggvarubedömningens system. Goodpoint AB, Info@goodpoint.se eller Vega Systems AB, info@vegaab.se