Skapa konto

För att kunna exponera era produkter ut mot de stora aktörerna på bygg, fastighets och anläggningsmarknaden behöver du först och främst ett eget konto. Observera att detta konto är personligt!

1. På startsidan, klicka på "skapa konto" 

2. Välj någon av kontona "leverantör" eller "leverantör fullständig". Skillnaden mellan dessa är att den fullständiga kontotypen också ger dig möjlighet att söka bland konkurrenternas produkter och jobba i ett fritt antal projekt.

3. Fyll i dina uppgifter varpå du får ett mail där du kan välja lösenord.

 

Ansök om bedömning

1. Logga in

2. Klicka på "ansök om bedömning".

3. Fyll i uppgifter om din produkt. OBS! Tänk på att fylla i BSAB- och BK04-koder samt artikelnummer för ökad sökbarhet av era produkter! BSAB-koder hittar du här.

4. Bifoga dokumentation på din produkt. Tänk på att vi behöver fullständig innehållsdeklaration för att kunna göra en bedömning. I enskilda fall finns det möjlighet att dölja delar av innehållet. Var observant på att många projekt inte godkänner produkter med ej publik innehållsdeklaration. 

5. Välj bedömningstid - 10 dagar (1350 SEK) eller 48h (2400 SEK). Inom den beställda tiden erhålls en preliminär bedömning. Därefter finns det möjlighet att revidera och komplettera bedömningen inom 14 dagar. BVB uppdaterar då bedömningen och en ny möjlighet ges för komplettering.

6. När bedömningen är helt färdigställd, publiceras produkten i systemet och blir sökbar för samtliga användare.

Ladda ner fullständig manual