Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Bedömningsprocessen

Information om bedömning

När en ansökan om bedömning av en produkt har kommit in till Byggvarubedömningen gås det inskickade materialet igenom. Du får en första preliminär bedömning inom den bedömningstid du valt. Via ditt konto kan du ta del av resultatet av den preliminära bedömningen och se tillhörande förklarande kommentarer från bedömaren.  Det kommer även att skickas ut ett mail med information om den preliminära bedömningen. Du som har gjort ansökan och företagsadministratören är de som får mailutskick. För varje ny bedömning av kompletterande material samt innan produkten blir publicerad kommer ytligare mailutskick.

Under Mina produkter hittar du information om vilken status dina produkter har och när bedömningen ska vara färdig. Följande statusar kan en produkt ha under bedömningsprocessen;

  • Bedömning pågår – Genomgång och utvärdering av bifogat bedömningsunderlag.
  • Komplettering krävs – Resultat av den preliminära bedömningen är klar och mer information efterfrågas. Du har 10 arbetsdagar på dig att inkomma med den efterfrågade informationen. Vid utebliven komplettering kommer bedömaren gå vidare med befintlig information och bedömningen kommer behålla den preliminära statusen. Vid komplettering upprepas förfarandet igen, dvs ny preliminär bedömning ges efter den valda bedömningstiden. Du som har gjort ansökan om bedömning är den som kan lägga till kompletterande material. Om det är en användare som har ansökt om bedömning är det leverantören till produkten som kommer att tillfrågas för kompletterande material.
  • Redo för publicering – Innebär det att produkten kommer att automatiskt publiceras i databasen om 14 dagar (10 arbetsdagar). Under dessa 14 dagar har du fortfarande möjlighet att komplettera med ytterligare information, alternativ själv publicera produkten.  
  • Publicerad – Produkten är nu sökbar i vår databas och det går inte att komplettera med nytt material.

Under Mina sidor kan du se den aktuella statusen och slutdatum för preliminär bedömning (”Bedömning pågår”) eller sista dagen för komplettering (”Komplettering krävs”).

Viktigt att tänka på!

  • Vid all kommunikation med oss vänligen ange id-nummer för bedömning (BVB ID) för att underlätta hanteringen av ditt ärende.
  • Processen går snabbare om rätt dokument och information finns på plats från början, mer information hittar du under sidan för Dokumentationskrav.
  • Vi godkänner information som samlats i en byggvarudeklaration per bedömning.
  • Om du behöver mer tid för komplettering skicka ett förklarande mail till bedomning@byggvarubedomningen.se
  • Vi tar inte tillbaka och gör om en bedömning som publicerats, utan du kommer att behöva ansöka om en ombedömning av produkten.

Mera information om hur du ansöker eller kompletterar en bedömning hittar du i vår leverantörsmanual