Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

bedömningsunderlag

För hjälp med att ta fram bedömningsunderlag och ansökan om bedömning hänvisar vi till konsultföretagen nedan.

Företagen har lång erfarenhet av att arbeta med både bedömningsunderlag och ansökan i Byggvarubedömningens system.

Goodpoint AB
Info@goodpoint.se

VEGA Systems AB
info@vegaab.se