Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Inledning

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

Uppdateringar

Under denna sektion hittar du aviseringar om ändringar och uppdateringar gällande kemiskt innehåll och livscykelkriterierna. Du kan även se från vilket datum ändringen eller uppdateringen har börjat att gälla. 

Datum Vad Referens
2019-06-27 Avisering om kriterieändring Läs mer
2019-06-27 Nya bedömningsdokument f.o.m 1/7 2019 Läs mer
2019-05-15 Uppdateringar av publicerade bedömningar Läs mer

Nästa sida

Kriterier