Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Inledning

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.

Prislista

Prislista

Det finns två prislistor. En för kunder som är använder systemet i form av fastighetsägare, entreprenörer och byggherrar etc. Samt en prislista för leverantörer som vill ha och har produtker bedömda i systemet.