Här kan du som leverantör ladda ner mallar och informationsblad.

Bedömningar

Dokumentationskrav för bedömning (pdf)

Bedömningsunderlag
Deklarationsmall för bedömning (docx)
Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter (docx)

Ej publik information/sekretess
BVBs sekretessflöde (pdf)
Bilaga för ej publik information (docx)

Kriterier
Bedömningskriterier fr.o.m 2016-07-01 (pdf)

Social Hållbarhet

BVBs kriterier - social hållbarhet 1.2 (pdf)
Uppförandekod för leverantörer (pdf)
Självskattningsenkät (docx)
Att fylla i BVBs självskattningsenkät (pdf)

Övrigt

Allmänna villkor (pdf)
Allmänna villkor social hållbarhet (pdf)
Prislista (pdf)
Manual (pdf)