Här kan du ladda ner mallar och informationsblad till din enhet.

Bedömningar

Deklarationsmall för bedömning (docx)
Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter (docx)
Dokumentationskrav (pdf)
BVBs sekretessflöde (pdf)
Bilaga för ej publik information (docx)

Gällande kriterier
BVBs bedömningskriterier fr.o.m 2016-07-01 (pdf)

Arkiverade kriterier
BVBs bedömningskriterier, upphör 2016-06-30 (pdf)
BVBs bedömningskriterier 20130826. Upphörde 150430 (pdf)
BVBs bedömningskriterier 20110101. Upphörde 130826 (pdf)

Social Ansvarstagande i leverantörsledet

Uppförandekod för leverantörer (pdf)
Självskattningsenkät (docx)
Information om Byggvarubedömningens självskattningsenkät (pdf)

Gällande kriterier
BVBs kriterier - social hållbarhet 1.2 (pdf)

Arkiverade kriterier
BVBS kriterier - social hållbarhet 1.0 (docx)

Manualer

Manual - kom igång med BVB och sökverktyget (pdf)
Manual- projekt (pdf)
Manual- leverantör - kom igång och ansök om beödmning (pdf)
Manual- leverantör - Social hållbarhet (pdf)

Prislistor och Villkor

Allmänna villkor kund (pdf)
Allmänna villkor leverantör (pdf)
Allmänna villkor social hållbarhet (pdf)
Prislista - Kund (pdf)
Prislista - Leverantör (pdf)

Övrigt

Avvikelserapport - mall (docx)

Information in English

Documents for download in English  🇬🇧 
About BVB 🇬🇧