Här kan du ladda ner mallar och informationsblad till din enhet.

Bedömningar

Deklarationsmall för bedömning (docx)
Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter (docx)
Dokumentationskrav (pdf)
BVBs sekretessflöde (pdf)
Bilaga för ej publik information (docx)
Kräver ombedömning i miljöbyggnad (pdf)
Ansökan - produkter som kräver ombedömning (pdf)

Gällande kriterier
BVBs bedömningskriterier fr.o.m 2016-07-01 (pdf)

Arkiverade kriterier
BVBs bedömningskriterier, upphör 2016-06-30 (pdf)
BVBs bedömningskriterier 20130826. Upphörde 150430 (pdf)
BVBs bedömningskriterier 20110101. Upphörde 130826 (pdf)

Social Hållbarhet

Uppförandekod för leverantörer (pdf)
Självskattningsenkät (docx)

Gällande kriterier
BVBs kriterier - social hållbarhet 1.2 (pdf)

Arkiverade kriterier
BVBS kriterier - social hållbarhet 1.0 (docx)

Manualer

Manual - kom igång med BVB och sökverktyget (pdf)
Manual- projekt (pdf)
Manual- skapa projektgrupper (pdf)
Manual- leverantör(pdf)
Manual- Social hållbarhet (pdf)

Prislistor och Villkor

Allmänna villkor kund (pdf)
Allmänna villkor leverantör (pdf)
Prislista - Kund (pdf)
Prislista - Leverantör (pdf)

Övrigt

Avvikelserapport - mall (docx)

Information in English

Documents for download in English  🇬🇧 
About BVB 🇬🇧