Gå till navigationen

Ansök och hantera bedömningar.

Leverantörsmanual

Fullständig leverantörsmanual finns att tillgå under informationsmaterial.

Ansök om en bedömning

Ansök om att få din produkt bedömd genom att klicka på ”Ansök om bedömning". Välj därefter om du vill ha din produkt bedömd inom 48 timmar eller 10 arbetsdagar. Följ instruktionerna och fyll i information angående den specifika produkten.

Byggvarudeklaration

För att vi ska kunna utföra en korrekt bedömning av din produkt behöver vi produktens byggvarudeklaration. Du laddar enkelt upp en digital kopia av byggvarudeklarationen direkt på plats.

Hantera produkter

För att din produkt inte ska få en sämre bedömning på grund av ofullständig information, så har vi adderat en meddelandefunktion. Där kommer du som producent att meddelas om det eventuellt saknas information i din ansökan. Därmed behöver du inte göra om hela processen utan kan enkelt komplettera eller göra ändringar i den befintliga informationen.

Under bedömning

Via ”Mina Produkter” får du snabbt en överblick över de produkter som har laddats upp. Här ser du vilken status, bedömning, och innehåll varje produkt har.

Ombedömning

Om din produkt redan finns i databasen men har en äldre bedömning så kan du alltid ansöka om att få produkten bedömd på nytt. Klicka på produktkortet och därefter på "Ansök om ny bedömning." Ombedömningen utförs inom 48 timmar eller inom 10 arbetsdagar.