Loggbok

Att föra en digital loggbok är en av de mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärderna som kan förenkla såväl bygg- som förvaltningsskedet. Prova vårt loggboksverktyg så förstår du varför!

Kopiera delar av ett projekt

I många fall vill man som användare t.ex. kopiera en mappstruktur från ett projekt till ett annat eller ett helt produktsortiment när man är involverad i liknande projekt. Här finns det alltså möjlighet att ta med sig följande:

  • Bara mappstrukturen (endast mapparna följer med i den uppbyggda hierarkin)
  • Mappar och produkter 
  • Mappar och produkter inklusive information som rör avvikelser (kopierar användaren mellan projekt kommer endast de eventuella avvikelsemotiveringarna som förifyllda fält som användaren har möjlighet att justera i innan kopieringen träder ikraft).
  1. Markera de mappar/produkter som ska kopieras (eller klicka på symbolen högst upp över rutorna så markeras allt nedan)
  2. Klicka på Åtgärd för markerade
  3. Välj Kopiera , vilket projekt och mapp som de kopierade objekten ska till och sedan vilken information som ska följa med.

imagevuwx.png