Loggbok

Att föra en digital loggbok är en av de mest ändamålsenliga och kostnadseffektiva åtgärderna som kan förenkla såväl bygg- som förvaltningsskedet. Prova vårt loggboksverktyg så förstår du varför!

Översikt i loggboken

För att snabbt få en överblick över alla i loggboken befintliga produkter, finns möjlighet att ladda om loggboken i form av en trädstruktur och därefter hoppa tillbaka till listvyn om så önskas. 

imagemuvr.png