Här kan du ladda ner blanketter och informationsblad till din dator, telefon eller platta.

 

Information på Svenska

Bedömningar
Deklarationsmall för bedömning
Leverantörsintyg om ämnesinnehåll och halter
BVBs sekretessflöde
Bilaga för ej publik information
Dokumentationskrav
Kriterier
BVBs bedömningskriterier fr.o.m 2016-07-01
BVBs bedömningskriterier, upphör 2016-06-30
BVBs bedömningskriterier 20130826 (pdf). Upphörde 150430
BVBs bedömningskriterier 20110101 (pdf). Upphörde 130826 

Social Hållbarhet
BVBs kriterier - social hållbarhet 1.2
Ändringar i kriteriedokument
Uppförandekod för leverantörer
Självskattningsenkät
BVBS kriterier - social hållbarhet 1.0

Övrigt
Allmänna villkor kund
Allmänna villkor leverantör
Avvikelserapport - mall
Prislista - Kund
Prislista - Leverantör
Manualer
Manual - kom igång med BVB och sökverktyget (pdf)
Manual- projekt (pdf)
Manual- leverantör - kom igång och ansök om bedömning(pdf)

Information in English

Assessments
BVBs Application form 
Certificate of substance content and concentration Brochure
Flow chart - confidentiality
Appendix information for assessment - Not public
Criteria

BVBs Assessment Criteria valid from 2016-07-01
BVBs Assessment Criteria Expired 2016-06-30
"Building Marerial Assessment" Assessment Criteria 2013-08-26. Expired 2015-04-30

Social Sustainability
Code of conduct for suppliers
Self-assessment form
Other
Pricelist - supplier