Ansökningsstopp under 2018 - Suppliers will not have the possibility to apply for assessments with an NDA during the rest of 2018

Information in English - look at the bottom.


Under 2018 har Byggvarubedömningen haft ett stort inflöde av sekretessbedömningar. Sekretessbedömningarna medför en stor mängd administration och ökad tidsåtgång för bedömning. För att kunna möta ökad efterfrågan av dessa bedömningar kommer Byggvarubedömningen att fokusera på vidareutveckling av sekretessflödet under hösten 2018.

 
Med anledning av ovan kommer det inte att vara möjligt att ansöka om bedömning med sekretessavtal under perioden 1 september 2018 – 1 januari 2019. Till och med 1 januari 2019 hänvisar Byggvarubedömningen till bedömning med ej publik information. Ni hittar Byggvarubedömningens bilaga för ej publik information på följande länk: https://byggvarubedomningen.se/dokument/.

Byggvarubedömningen återkommer med mer information om det uppdaterade sekretessflödet under december 2018.

 

Information in English:

The demand for assessments with Non Disclosure Agreements (NDA’s) have increased during 2018. These assessments are more time consuming and require more administration than regular assessments. To meet increased demands Byggvarubedömningen will focus on further development of this service during the rest of 2018.
 
Suppliers will not have the possibility to apply for assessments with an NDA during the period September 1st 2018 to January 1st 2019. During this period, suppliers have the possibility to apply for assessment with Non Public Information. Suppliers will find Byggvarubedömningen’s form for Non Public Information on the following link (please see “Appendix information for assessment – Not public”): https://byggvarubedomningen.se/downloads/.
 
Further information will follow in December 2018.