Är du en leverantör med produkter som funnits i vår databas i tre år eller mer och inte uppdaterat din produkt? Då har de status ”kräver ombedömning” och de tidigare materialbedömningarna behöver uppdateras. Under 2017 erbjuder Byggvarudedömningen uppdatering av gammal produktinformation till ett lägre, fast pris på 200 kr.

Tillsammans med dig som är leverantör eller tillverkare vill Byggvarubedömningen göra det enkelt för bygg- och fastighetsbranschen att göra hållbara materialval. Bedömningen av en produkt kan skifta över tid på grund av förändringar i produktens sammansättning eller ändrad lagstiftning. För att säkerställa att branschen kan dokumentera material i hem, kontor, butiker och samhällsfastigheter för framtiden är det viktigt att produkterna i vår databas är uppdaterade och därför uppmanar vi samtliga leverantörer att uppdatera sina produkter efter tre år.

Idag innehåller Byggvarubedömningen cirka 7 000 äldre produkter med status ”kräver ombedömning”. De allra flesta av dessa kräver små åtgärder för ombedömning – och därför erbjuder vi under 2017 en möjlighet där du kan uppdatera din bedömning till ett fast pris på 200 kr.   

Klicka här för att se hur du uppdaterar din produktbedömning 
OBS! Se gärna över artikelnummer, BSAB-koder, produktbeskrivningar m.m. för att öka träffbarheten på just era produkter!

Efter din ansökan bedöms och publiceras din produkt på Byggvarubedömningen så snart som möjligt med nytt giltighetsdatum och underlag. Erbjudandet gäller från den 1 april till den 31 december 2017.

Snart kommer ny digital tjänst
För att göra produktbedömning ännu enklare, snabbare och med mindre administration skapar vi just nu en ny digital funktion för uppdatering av produktinformation. Planerad lansering av den nya tjänsten ligger runt årsskiftet, så håll utkik här på www.byggvarubedomningen.se