Byggvarubedömningen ändrar kravet ”Kräver ombedömning”

Tillsammans med dig som är leverantör eller tillverkare vill Byggvarubedömningen (BVB) göra det enkelt för bygg- och fastighetsbranschen att välja mer hållbara material. Bedömningen av en produkt kan skifta över tid på grund av förändringar avseende innehåll, tillverkning eller skärpt lagstiftning. För att säkerställa att branschen kan dokumentera material i byggnader och anläggningar för framtiden är det viktigt att produkterna i BVBs databas är uppdaterade.

BVB kommer från och med 1 januari 2018 fasa ut det nuvarande kravet att produkter formellt måste ombedömas efter tre år. BVB kommer möjliggöra för er som leverantörer/tillverkare att verifiera informationen, så länge produktens innehåll eller tillverkningsprocess inte förändras. Förändringar av branschstandarder eller certifikat kan medföra att produkten måste ombedömas.

För produkter bedömda före den 1 juli 2016 finns följande alternativ:

  1. Din produkt publicerades i BVBs databas 2013, eller tidigare, och bedömningen har inte uppdaterats sedan dess. Då har produkten fått statusen ”Kräver ombedömning” och bedömningen behöver därmed uppdateras.
  2. Din produkt publicerades i BVBs databas mellan 2014 och juli 2016 och bedömningen har inte uppdaterats sedan dess. Produkten kommer erhålla status ”Kräver ombedömning” allteftersom produkten passerar tre års gränsen och den nuvarande bedömningen behöver uppdateras. Du kommer att bli notifierad 90 dagar innan produkten erhåller status ”Kräver ombedömning”. Detta innebär att du har 90 dagar på dig att uppdatera produktens dokumentation/bedömningsunderlag.

Om produkterna inte uppdateras kommer status ”Kräver ombedömning” att kvarstå för produkten. Under 2018 erbjuder BVB en ombedömning till ett lägre, fast pris på 500 kr. Bedömningstiden för dessa produkter är satt till 90 dagar. Detta gäller endast produkter som erhållit status ”Kräver ombedömning” eller blivit notifierade enligt punkt 2 ovan.

Efter att du ansökt om ombedömning kommer produkten publiceras i BVBs databas med ett nytt publiceringsdatum.

Klicka härför att se hur du uppdaterar din produktbedömning 
OBS! Se gärna över artikelnummer, BSAB-koder, produktbeskrivningar m.m. i samband med att ni ansöker om ombedömning för att öka sökbarheten på just era produkter.

Många fastighetsbolag och byggherrar använder Miljöcertifieringssystemet Miljöbyggnad (MB) som tillhandahålls av Sweden Green Building Council (SGBC).  MB ställer krav på aktuell dokumentation som redovisas i fullständig och publik form. De produkter som fått status ”Kräver ombedömning” kommer inte klara kravet enligt ind. 14 i MB 2.1/2.2 och ind. 13 i MB 3.0 efter årsskiftet.

Med vänlig hälsning