Ägare/medlemmar i Byggvarubedömningen ekonomisk förening kallas härmed till ordinarie föreningsstämma.

Härmed kallas du som tillhör ett ägande medlemsbolag till ordinarie föreningsstämma i Byggvarubedömningen ek. för.

Osäker om du tillhör ett medlemsföretag? Se alla medlemmar här

När: 18 juni
Tid:
10:00-12:00 med efterföljande lunch
Var:
Konferensanläggning 7A
Lokal:
Clara 2
Adress:
Vasagatan 7, 111 20 Stockholm

Agenda och underlag till mötet kommer att skickas ut under vecka 23.

Anmäl dig senast den 3 juni här