Med anledning av GDPR-lagstiftningen som träder i kraft den 25e maj, har BVB uppdaterat sina allmänna villkor.

De nya villkoren gäller från och med den 23e maj och kan läsas i sin helhet här . Kortfattat innebär det att skyddet för dina personuppgifter förstärks. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med att vi hanterar din integritet med strörsta omsorg och i enlighet med GDPR.

Även viss funktionalitet har justerats med anledning av lagändringen. Justeringarna påverkar främst projektverktyget genom att:
- Inga personuppgifter kommer att visas i projekt förrän användaren accepterat projektinbjudan.
- Vid projektets slut tas användaruppgifter bort och ersätts med disciplin och företag.
- Om kontot löper ut utan önskemål om förnyelse kommer användardata att raderas. Detta påverkar även projekt som då kommer att inaktiveras.

OBS! BVB tar aldrig bort några projekt eller produkter från projekt. Justeringen påverkar endast hanteringen av användarinformation.

News about GDPR

Due to the GDPR legislation which will spplied starting on 25 of May, BVB has now updated the general terms and conditions. You can find the new terms and conditions which will be effective from 23 May here.