Just nu arbetar vi med att uppdatera publicerade bedömningar av två olika anledningar...

1. Ändring i kemikalielagstiftningen. I och med den senaste uppdateringen av Bilaga VI i CLP förordningen (ATP 13) omfattas nu ett antal ämnen av nya klassificeringar (mer information om ATP13 finns t ex på Kemikalieinspektionens hemsida. Sammanlagt berörs 34 ämnen av ATP13-uppdateringen, produkter som innehåller ett eller flera av dessa kommer att uppdateras efter hand och arbetet beräknas vara klart september 2019. Vi ska så långt det är möjligt försöka att publicera uppdateringar som rör samma ämne/-n vid ett och samma tillfälle.

2. Kriterieändring, hormonstörande ämnen. From 1 juli 2019 kommer ämnen upptagna som hormonstörande på Chemsecs SIN-listaatt bedömas på accepterasnivån (i dagsläget gäller detta 123 ämnen). Uppdateringen innebär att en produkt måste innehålla mindre än 0.1% av ett ämne som omfattas av det uppdaterade kriteriet för att klara kraven för accepterasnivån. Arbetet med att uppdatera och publicera nya versioner av bedömningar som berörs av kriterieändringen beräknas vara klart juli 2019. Vi ska långt det är möjligt försöka att publicera berörda produkter vid ett och samma tillfälle.

Bedömningar som berörs av uppdateringarna syns som pågående under ”Mina produkter”. Uppdateringarna görs utan kostnad och kommer att baseras på befintliga underlag, det kommer därför inte ges någon möjlighet till komplettering. Vet man med sig att innehållet i sin produkt har ändrats behöver man därför som vanligt ansöka om ny bedömning för sin produkt. För att ansöka om ny bedömning för en produkt som omfattas av uppdateringen behöver man däremot kontakta kansliet för att få hjälp med det.

För kontakt och ytterligare frågor kring detta hänvisar vi till: bedomning@byggvarubedomningen.se .