Hur kommer jag igång?

Arbetet med socialt ansvarstagande rullar vidare på BVBs kansli och dessa frågor växer samt får ökad betydelse hos våra medlemmar! Vi uppmanar alla leverantörer som finns registrerade i BVBs webbtjänst att skapa en självskattningsenkät samt börja besvara frågorna, men vi har noterat att det är många leverantörer som inte vet hur de ska göra för att börja arbeta systematiskt med dessa frågor.
 
För att förenkla och möjliggöra för leverantörer att påbörja detta arbete erbjuder BVB konsultation inom området. Tisdagar under tidsperioden 8 maj samt 29 maj mellan kl. 09.00-11.00 har du som leverantör möjlighet att boka en konsulttimme med Emelie Olivensjö, BVBs hållbarhetsspecialist. Under denna timme får du hjälp och stöd i hur du skapar en enkät, diskussion om vad ni har på plats idag, samt om det finns några väsentliga gap i er verksamhet som leder till att ni inte arbetar systematik med socialt ansvarstagande i leverantörsledet.
 
Priset för konsultationen uppgår till 750 kr ex. moms.
För att boka en tid maila till social@byggvarubedomningen.se