I veckan lanserades Byggvarubedömningens första rapporter gällande risker associerade med naturstensprodukter och produkter som innehåller mycket stål på ett frukostseminarium på HSB Riksförbund i Stockholm.

Rapporterna belyser risker utifrån mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption både vid tillverkning och råvaruutvinning. Deltagare utgjordes främst av Byggvarubedömningens medlemmar som alla har ett intresse i att lära sig mer om risker som finns med vanligt förekommande produkter och material samt vad man kan göra för att hantera dessa risker.

Det är viktigt att vara medveten om att ansvarsfulla leverantörsled är ett omfattande och långsiktigt arbete. Kännedom om risker för produkter och material är ett viktigt första steg, för utan denna förståelse finns liten möjlighet att arbeta vidare. Men för att säkerställa att människorna som producerar de byggmaterial som vi använder gör detta i enlighet med humana arbetsvillkor är kravställning likaväl som uppföljning nödvändigt. Byggvarubedömningen rekommenderar därför sina medlemmar och övriga användare att påbörja kravställning och uppföljning i liten skala utifrån egna riskanalyser, där produkter som innehåller mycket stål och/eller natursten kan utgöra ett fokusområde. Byggvarubedömningen planerar att lansera fler rapporter framöver då det även finns ytterligare produkter och material som är associerade med risker. Vi hoppas att dessa rapport inspirerar branschens aktörer att påbörja det viktiga arbete som vi har framför oss för att säkerställa ansvarsfulla leverantörsled.

Rapport - risker med stål 2019
Rapport - risker med natursten 2019