Glad sommar önskar Byggvarubedömningen! Läs mer genom att klicka på rubriken.

Semestertider närmar sig och många ser fram emot en välförtjänt ledighet, som innebär möjlighet att ägna mer tid åt familj, vänner och fotbolls VM 😉. Byggvarubedömningen växer så det knakar, vi har under våren fått sex nya medlemmar och vi närmar oss tio tusen användare om vi inkluderar projektkonton!

Många frågor och funderingar kretsar kring digitalisering och hur det kan underlätta och effektivisera processer, men kommer i sig själv inte att lösa hållbarhetsfrågan. Initiativ och samverkan behövs för att hitta nya samarbetsformer och affärsmodeller. Byggvarubedömningen ska med sitt nätverk och kunnande göra allt för att detta ska implementeras i branschen på bästa möjliga sätt.

Under våren har vi haft många kreativa och intressanta dialoger med leverantörer och deras branschorganisationer. Jag vill framförallt lyfta dialogen med VVS- och elbranschen. Tillsammans har vi skapat en möjlighet till integration mellan RSK databasen/ E-nummerbanken och Byggvarubedömningens databas. Detta kommer att få stora positiva effekter för många aktörer framöver.

Tydlig kommunikation är viktigt för att nå ut med sitt budskap. Byggvarubedömningen har under våren genomfört många utbildningar och deltagit i olika seminarier för att sprida kunskap och förståelse för Byggvarubedömningens olika delar. Vi har b la genomfört webbutbildningar för leverantörer avseende vilka krav som ställs för att få sina produkter bedömda. Ett annat exempel är den årliga konferensen vi arrangerar tillsammans med Aktuell hållbarhet, där fokus i år var cirkulärt. Närmare 270 deltagare var närvarande och fick ta del av många intressanta föredrag och diskussioner.

Jag ser fram emot många nya kreativa möten med våra medlemmar, leverantörer och användare som ger inspiration att utveckla Byggvarubedömningen vidare. Har ni vägarna förbi Sundbyberg, titta gärna in på en kopp kaffe, så får vi resonera hur vi bygger än mer hållbart.
Ha en riktigt skön sommar!
 
Jonny Hellman, VD Byggvarubedömningen