För att dina personuppgifter inte ska exponeras för tredje person utan ditt medgivande, har discipliner införts som en taggning i projektverktyget.

Personuppgifter exponeras endast efter acceptans av inbjudan till projekt och under tiden som projektet är aktivt. Om något av dessa villkor inte uppfylls exponeras endast disciplin och ev. företag. För att säkerställa viktig spårbarhet, vill vi uppmuntra dig till att tilldela discipliner till samtliga deltagare i dina projekt! Detta görs under vyn ”deltagare”, klicka på Välj vid en deltagare följt av Ändra disciplin.