Välkommen att delta på webinarium om BVB’s kriterier på social hållbarhet.

Du deltar via Skype-meeting och får en presentation av kriterierna, dess bakgrund och upplägg. Vi kommer bland annat presentera BVB’s webbaserade självskattningsenkät som är ett verktyg för leverantörer att visa hur de arbetar med social hållbarhet i leverantörskedjan.

För vem: leverantörer som vill komma igång med/ strukturera sitt arbeta med social hållbarhet i leverantörskedjan.

Datum: 2017-08-24
Tid: 9-10
Plats: webbaserat
Pris: gratis
Anmälan: FULLSATT

Datum: 2017-08-31
Tid: 9-10
Plats: webbaserat
Pris: gratis
Anmälan: FULLSATT

Datum: 2017-09-07
Tid: 9-10
Plats: webbaserat
Pris: gratis
Anmälan: FULLSATT

Datum: 2017-09-21
Tid: 9-10
Plats: webbaserat
Pris: gratis
Anmälan: FULLSATT

Datum: 2017-09-26
Tid: 9-10
Plats: webbaserat
Pris: gratis
Anmälan: social@byggvarubedomningen.se

Datum: 2017-09-27
Tid: 9-10
Plats: webbaserat
Pris: gratis
Anmälan: social@byggvarubedomningen.se

Datum: 2017-10-05
Tid: 9-10
Plats: webbaserat
Pris: gratis
Anmälan: social@byggvarubedomningen.se

Antalet platser är begränsat. Länk till webinariet skickas ut till samtliga anmälda dagarna innan.