Gå till navigationen

Tillsammans formar vi en hållbar byggbransch.

Som medlem i Byggvarubedömningen får du chansen att påverka den framtida marknaden.

Varför medlem i BVB?

Som medlem i Byggvarubedömningen ek.för. blir ni en del av en gemenskap med organisationer som tar sitt miljö-och hållbarhetsarbete på allvar. Det innebär stora möjligheter för erfarenhet och kunskapsutbyte samt utökat stöd från BVB. Ni erbjuds också att vara med och påverka BVBs utveckling av kriterier och arbetet med social hållbarhet och webbtjänst så att det passar just er verksamhet. Som medlem har er organisation också fri tillgång (oavsett antal användare) till sök och projektverktyget och kan därmed effektivisera ert hållbarhetsarbete. Läs mer nedan och tveka inte att kontakta oss på info@byggvarubedomningen.se för mer information.

Samarbeta med ledande aktörer.

De nuvarande medlemmarna utgörs av de ledande aktörerna på den svenska bygg- och fastighetsmarknaden och återfinns bland fastighetsbolag, landsting, kommuner, statliga verk och entreprenörer. Därför är Byggvarubedömningen marknadens mest effektiva alternativ för dig som vill vara med och skapa en miljömässigt hållbar utveckling inom bygg- och fastighetssektorn. Med start idag och med kommande generationer i åtanke.

Alla medlemsföretag

Dela kunskap

Kriterierna för hållbarhetsbedömning är framtagna av BVBs medlemmar med stöd av sakkunniga miljö- och kemiexperter. Utöver de primära miljövinsterna som uppnås kommer du som medlem även att få tillgång till ett ovärderligt kontaktnät, mer relevanta erfarenheter och branschkännedom via kunskapsutbyte med de övriga medlemmarna.

Innehållsdeklarera fastigheter.

Via Byggvarubedömningens projektverktyg kan du dessutom dokumentera och verifiera alla produkter som ingår i nybyggnationer och ombyggnadsprojekt. Detta gör att du får en fullständig kontroll över vilka produkter och kemikalier som respektive projekt innehåller. Som användare kommer du att ha ett försprång och vara bättre rustad inför dina kunders framtida önskemål och inför skärpt miljölagstiftning, då du redan i förväg känner till vad din fastighet innehåller. 

Ständig utveckling

Fler medlemmar genererar fler krav på bedömda produkter och varor. I samverkan mellan medlemmarna uppstår en synergieffekt. Beställaren efterfrågar god information och bedömningar på produkter, vilket i sin tur kommer att påverka leverantörsledet. Byggvarubedömningens ambition på sikt är att den svenska bygg- och fastighetssektorn ska vara självsanerande på miljöfarliga varor och produkter. Vi har kommit en bra bit på vägen.

Vem kan bli medlem?

Medlemskapet är till för aktörer på bygg-, fastighets- och anläggningsmarknaden som är måna om att ha kontroll på vilka produkter som byggs in i de egna byggnadsverken. Är du en materialleverantör eller återförsäljare eller önskar du bara få tillgång till webbtjänsten utan ett fullskaligt medlemskap? Då är du varmt välkommen att skapa dig ett konto och få tillgång till BVBs webbtjänst den vägen.

Vill du också

Skapa en hållbar byggbransch? 
Få tillgång till ny, relevant kunskap och nya erfarenheter? 
Få försprång via ett effektivt verktyg?
Då är medlemskap rätt väg för dig!