Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Leverantör

Leverantör/ tillverkare/ grossist 

Är du en aktör som på ett eller annat sätt sätter en produkt på den svenska marknaden? Då har du säkerligen funderat inte bara en eller två gånger på hur du kan exponera din produkt mer. Byggvarubedömningen ägs av ett sjuttiotal stora aktörer som samtliga använder systemet för att leta efter produkter de kan använda i sina projekt. Använd en av Sveriges största marknadsplatser för bygg- och fastighetsrelaterade produkter du också!

Genom att skapa ett användar-/leverantörskonto kopplat till ett tecknat årsabonnemang har du möjlighet att bedöma och administrera dina egna produkter i Webbtjänsten. Ansök om bedömningar, ladda upp all kundrelevant information i form av produktfaktablad, prestandadeklarationer, monteringsanvisningar m.m. och komplettera med en ordentlig specifikation över artiklar som omfattas av varje bedömning. Sedan kan du följa statistiken live över antalet sökningar och projekt som produkten blivit vald till!

Varför vill beställare ha min produkt bedömd?

Att en fastighetsägare sätter upp miljökrav hör numera till normen i Sverige. Många av miljökraven rör produkter och dess innehåll. Förr kontrollerades dessa krav genom långa s.k. "utfasningslistor" eller "förbudslistor" som varje enskild fastighetsägare skickade ut till sina leverantörer som krav på att produkter som köptes in ej fick innehålla några av dessa ämnen. Idag hänvisar man i större utsträckning till etablerade bedömningssystem. Detta inte minst för att man insett värdet av harmoniserade krav. En annan anledning är den tidskrävande kontrollen som annars ligger på varje enskild entreprenör. Genom att Byggvarubedömningen gör den kontrollen av dokumentation på varje produkt, behöver därmed entreprenören endast säkerställa att bedömningsnivån motsvarar kraven. 

Det innebär i sin tur att för varje nytt projekt som startas, förväntas samtliga inblandade att kontrollera produkter i Byggvarubedömningens webbtjänst. Om produkt har fått en röd bedömning, undersöks andra alternativ, men i många fall måste ändå en röd produkt väljas utifrån andra projektkrav. Därmed är det alltid bättre att produkt finns bedömd om än med en "undviks" (röd) bedömning.  

 

Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer idag primärt efter produktens kemiska innehåll samt ett antal livscykelparametrar. Fler och fler beställare efterfrågar också information om hur de mänskliga rättigheterna efterlevs i produktens leverantörskedja, varför det även finns möjlighet att självdeklarera sitt arbete samt ansöka om bedömning även utifrån dessa parametrar. 

Exponering

När en bedömning är färdigställd och publicerad i webbtjänsten kommer den att exponeras för stora delar av marknaden. Ett exempel på hur produktens bedömning kan se ut visas nedan. Förutom nedanstående bedömning får man också som användare tillgång till all av er uppladdad dokumentation, beskrivning av produkten samt eventuella monteringsanvisningar och drift- och skötselinstruktioner. Allt detta kommer också kunna loggas i fastighetsägarnas projekt för framtida bruk. Så passa på och ladda upp den informationen ni önskar att era kunder ska ha tillgång till!

imagedld9n.png