Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Använd bedömningssymbolerna

Använd bedömningssymbolerna för din bedömning

Bedömningssymbolen kan ni i digital form använda för att visa att er produkt är bedömd hos oss, exempelvis på er hemsida. Bedömningssymbolen avser totalbedömningen och det är endast det företag som ansökt om bedömningen som får använda bedömningssymbolen. När en bedömning är publicerad skickas ett mail ut med bedömningssymbolen till personen som ansökt om bedömning. Om du inte har bedömningssymbolen kan du kontakta oss på info@byggvarubedomningen.se

Det ni behöver uppfylla för att visa bedömningssymbolen är:

 • Att det tydligt måste framgå till vilken produkt eller produktdel som bedömningssymbolen tillhör
 • Att ni visar den bedömningssymbol som hör till den aktuella bedömningen. Det betyder att om er produkt har fått totalbedömningen ”Accepteras” (gul) hos oss så ska ni endast visa bedömningssymbolen för Accepteras vid er produkt
 • Att ni hänvisar till att det är Byggvarubedömningen som gjort bedömningen och att mer information om bedömningen finns i Byggvarubedömningens Webbtjänst. Förslag på texter ni kan använda är:
  • Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

  • Vi har bedömda produkter hos Byggvarubedömningen. Det innebär att våra produkter blir bedömda utifrån kemiskt innehåll, livscykel och hållbara leveranskedjor. Vi bidrar därigenom till att göra det enklare att bygga hållbart. Läs mer på www.byggvarubedomningen.se.

 • Att ni själva är ansvariga för att se till att ni alltid visar den senaste uppdateringen av bedömningssymbolen för den aktuella produkten. Det vill säga, om produkten får en förändrad bedömning, måste ni själva se till att byta ut symbolen där ni visar den
 • Vårt bedömningssystem är utformat för yrkesverksamma användare. Vi önskar därför att ni strävar att visa bedömningssymbolerna för just dessa kategorier och undviker att visa dem för privatkonsumenter.
 • Kontakta gärna oss på Byggvarubedömningen om ni är osäkra på hur ni kan använda bedömningssymbolen. För publicering av annan information än just bedömningssymbolen behöver ni få ett godkännande av oss

Var får ni visa bedömningssymbolen?

 • I anslutning till den bedömda produkten på exempelvis en webbplats
 • I samband med upphandlingar i anslutning till den bedömda produkten
 • I digitalt material som till exempel presentationer, i anslutning till den bedömda produkten

Var får ni inte visa bedömningssymbolen?

 • På en generell sida som inte är kopplad till den bedömda produkten 
 • På förpackningar eller emballage
 • I mail-signatur
 • Tryckt material (För mer information kontakta info@byggvarubedomningen.se)

För övriga frågor, kontakta info@byggvarubedomningen.se