Framtiden har en lång historia

Anslut du också!

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Styrelse

Byggvarubedömningens styrelse består av följande medlemsrepresentanter:

  • Karl-Johan Wall (Ordförande)
  • Nina Jacobsson Stålheim (Vice ordförande)
  • Per Olsson
  • Rickard Sjöqvist
  • Veronica Yverås
  • Filip Elland
  • Marcus Wistrand
  • Maria Säterdal
  • Harald Schrott