Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Prislista - leverantör

Prislista - leverantör 

Denna prislista avser leverantörer. BVB tillhandahåller en databas med hälso- och miljöbedömda produkter samt ett loggboksverktyg för dokumentation av dessa. För att få tillgång till BVBs digitala tjänster behöver varje enskild användare ha ett personligt konto.

  LEVERANTÖR LEVERANTÖR FULLSTÄNDIG
Skapa konto 0kr 4400kr/år *
Söka produkter Behörighet saknas 0 kr
Deltagare i loggbok 500kr/inbjudan 0 kr
Skapa loggbok** Behörighet saknas 1500kr/månad/loggbok
Skapa loggbok+svanen** Behörighet saknas 1500kr/månad/loggbok
Ansök om bedömning *** 1350kr - 10dgr
2400kr - 2dgr
1350kr - 10dgr
2400kr - 2dgr
Ansök om ombedömning *** 1000kr - 10dgr
2400kr - 2dgr
1000kr - 10dgr
2400kr - 2dgr
Ansök om sekretessbedömning 5000kr
5000kr
Ansök om bedömning för Hållbara leveranskedjor 5000kr 5000kr

*
Vid flera aktiva konton inom samma organisation erhålls rabatterat pris på konton enligt tabellen nedan. Pris är per konto och år.

Konto: 1st 2-5st 6-20st 20+st
Rabatt:   30% 40% 50%

**

En skapad loggbok kan ha många deltagare. Loggboksägaren debiteras 1500kr/månad för Loggboken, medan övriga deltagare betalar en engångskostnad på 500kr. Användare med kontotyp Fullständig eller Leverantör Fullständig blir dock inte debiterade för accepterad loggboksinbjudan. Loggboken faktureras kvartalsvis i efterskott till loggboksägaren och löper från den månad loggboken skapats till den månad den inaktiverats i systemet. Loggboken kan aktiveras och inaktiveras på nytt vid ett senare skede.

Introduktionspris för nya tjänsten "Loggbok+svanen"

***
Mängdrabatt ges till leverantör enligt nedan:

1-20 st ingen rabatt
21-50 st 10% rabatt
51+ st 20% rabatt


Villkor:
Varje konto är personlig och leverantören får under inga omständigheter möjliggöra för utomstående att komma in i Webbtjänsten genom att lämna ut inloggningsuppgifter. För fullständig information avseende villkoren klicka här. Fakturering av konton sker löpande baserat på det datum kontot tecknats i systemet.

Vid fakturapåminnelser tillkommer en avgift på 60kr.
Vid pappersfakturor tillkommer en fakturaavgift på 50kr. 
Vid utebliven betalning efter påminnelse skickas fakturan till Inkasso.