Framtiden har en lång historia

Anslut du också...

Vi är...

...en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om hållbarhetsbedömda varor. Vår vision är att på så sätt främja utvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö som tar ansvar för såväl denna som kommande generationer.

Styrelse

Byggvarubedömningens styrelse består 2021 av följande medlemsrepresentanter:

  • Karl-Johan Wall, Hufvudstaden (Ordförande)
  • Nina Jacobsson Stålheim, Förvaltnings AB Framtiden (Vice ordförande)
  • Royne Söderström, Akademiska Hus
  • Rickard Sjöqvist, Midroc
  • Veronica Yverås, PEAB
  • Anna Åström, Statens Fastighetsverk
  • Filip Elland, Castellum
  • Kea Nordenfalk, NCC
  • Marcus Wistrand, Micasa