Bedömningar

Webbinarium
För dig som är ny i BVBs system och som vill veta mer om hur du ansöker om bedömning samt vilka dokumentationskrav BVB har.

Vi har förnärvarande inga inplanerade tillfällen för denna typ av utbildning.

Utbildningar
För dig som är materialleverantör och vill bedöma dina produkter utifrån BVBs kriterier.

Vi har förnärvarande inga inplanerade tillfällen för denna typ av utbildning.

Sök- & projektverktyget

Utbildningar som passar dig som arbetar med produktval och loggning av byggrelaterade produkter. Du kan t.ex. vara arkitekt, projektör, projektledare, miljösamordnare eller entreprenör.

Datum: 2019-10-01
Tid: 09:00-12:00
Plats: Stockholm 
Pris: 1750 SEK / person
Anmälan: Ej öppen

Datum: 2019-10-22
Tid: 09:00-12:00
Plats: Göteborg
Pris: 1750 SEK / person
Anmälan: Ej öppen

Datum: 2019-11-28
Tid: 09:00-12:00
Plats: Malmö
Pris: 1750 SEK / person
Anmälan: Ej öppen
Datum: 2019-12-03
Tid: 09:00-12:00
Plats: Stockholm
Pris: 1750 SEK / person
Anmälan: Ej öppen

Socialt ansvarstagande

Webbinarium
F
ör dig som är materialleverantör som vill komma igång med/strukturera ert arbete med social hållbarhet i leverantörskedjan.

Webbinarium - BVBs kriterier på social hållbarhet
Antalet platser är begränsat. Länk till webinariet skickas ut till samtliga anmälda dagarna innan.

Datum: 2019-05-23
Tid: 9.00-10.00
Pris: Kostnadsfritt (vid utebliven närvaro vid webinarium tas ut en avgift på 250kr.)
Anmälansocial@byggvarubedomningen.se

Datum: 2019-06-27
Tid: 9.00-10.00
Pris: Kostnadsfritt (vid utebliven närvaro vid webinarium tas ut en avgift på 250kr.)
Anmälansocial@byggvarubedomningen.se

Socialt ansvarstagande i Leverantörsledet - Hur kommer jag igång?

Arbetet med socialt ansvarstagande rullar vidare på BVBs kansli och dessa frågor växer samt får ökad betydelse hos våra medlemmar! Vi uppmanar alla leverantörer som finns registrerade i BVBs webbtjänst att skapa en självskattningsenkät samt börja besvara frågorna, men vi har noterat att det är många leverantörer som inte vet hur de ska göra för att börja arbeta systematiskt med dessa frågor.
 
För att förenkla och möjliggöra för leverantörer att påbörja detta arbete erbjuder BVB konsultation inom området, där du som leverantör har möjlighet att boka en konsulttimme med Emelie Movin, BVBs hållbarhetsspecialist. Under denna timme får du hjälp och stöd i hur du skapar en enkät, diskussion om vad ni har på plats idag, samt om det finns några väsentliga gap i er verksamhet som leder till att ni inte arbetar systematik med socialt ansvarstagande i leverantörsledet. Konsultationen sker förslagsvis via telefon alternativ på plats hos er om ni befinner er i Stockholm.
 
Pris: 750 kr ex. moms.
För att boka konsultation maila till: social@byggvarubedomningen.se. Vi kommer tillsammans överens om datum och tid för konsultationen.

Medlemsutbildningar

Nedan tillfällen är till för medlemsorganisationer (ägande bolag). Mer info samt anmälningslänk distrubieras via "medlemsnytt"

Stockholm 2019-05-29
Tid: 09:00-12:00

Stockholm 2019-09-26
Tid: 09:00-12:00

Göteborg 2019-10-21
Tid: 13:00-16:00

Stockholm 2019-11-21
Tid: 09:00-12:00

Malmö 2019-11-27
Tid: 13:00-16:00

Umeå 2019-12-09
Tid: 13:00-16:00

Alla organisationer och individer har olika behov. Därför försöker vi ha en bredd i utbildningsutbudet. Önskar er organisation en egen internutbildning går det också att lösa. Kontakta oss på info@byggvarubedomningen.se så tar vi fram en utbildning som passar er bäst.