Bedömningar

Webbinarium
För dig som är ny i BVBs system och som vill veta mer om hur du ansöker om bedömning samt vilka dokumentationskrav BVB har. 

Antalet platser är begränsat. Länk till webinariet skickas ut till samtliga anmälda dagarna innan.

Datum: 2018-05-02
Tid: 10.00-10.45
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: FULLSATT

Utbildningar
För dig som är materialleverantör och vill bedöma dina produkter utifrån BVBs kriterier.

Datum: 2018-04-19
Tid: 13-16
Plats: Lilla Bommen Konferenscenter, Lilla Bommen 4A, 411 04 Göteborg
Pris: 1500 SEK (exkl. moms)
Kursledare: Sofia Karlsson, BVB
FULLSATT

Datum: 2018-05-29
Tid: 9.00-12.00
Plats: Stockholm (exakt plats meddelas senare)
Pris: 1500 SEK (exkl. moms)
Kursledare: Anna Strid
Gå till anmälan

 

Sök- & projektverktyget

Utbildningar som passar dig som arbetar med produktval och loggning av byggrelaterade produkter. Du kan t.ex. vara arkitekt, projektör, projektledare, miljösamordnare eller entreprenör.

Datum: 2018-05-29
Tid: 13-16
Plats: Stockholm (exakt plats meddelas senare)
Pris: 1500SEK (exkl. moms)
Kursledare: Ouliana Åhlfeldt, BVB
Gå till anmälan

Social hållbarhet

Webbinarium
F
ör dig som är materialleverantör som vill komma igång med/strukturera ert arbete med social hållbarhet i leverantörskedjan.

Webbinarium - BVBs kriterier på social hållbarhet
Antalet platser är begränsat. Länk till webinariet skickas ut till samtliga anmälda dagarna innan.

Datum: 2018-05-03
Tid: 9.00-10.00
Pris: Kostnadsfritt
Anmälan: social@byggvarubedomningen.se

 

Utbildning - ILO:s åtta kärnkonventioner & Byggvarubedömningens kriterier på området ”Rättigheter i arbetslivet”

För dig som är Leverantörer som vill komma igång med/strukturera sitt arbeta med social hållbarhet i leverantörskedjan och som vill lära sig mer om ILO:s kärnkonventioner.Det är en fördel (men inget krav) om man tidigare har deltagit på Byggvarubedömningens webbinarium avseende social hållbarhet så att man har insyn i självskattningsenkäten samt kriterierna.

Den 1 juni 2017 infördes nya bestämmelser om arbetsrättsliga villkor i offentlig upphandling som ska säkerställa att arbetstagare som utför offentliga kontrakt får grundläggande villkor för lön, semester och arbetstid i nivå med kollektivavtal (eller i vissa fall enligt lag). Om kontraktet helt eller delvis kommer att utföras där svensk rätt inte är tillämplig ska även arbetsrättsliga villkor ställas i enlighet med International Labour Organisations (ILO) kärnkonventioner. Kärnkonventionerna är kopplade till barnarbete, tvångsarbete, diskriminering samt föreningsfrihet och villkoren ska ställas om det finns risk för brott mot dessa konventioner.

Mot bakgrund mot de utmaningar som finns inom byggbranschen kopplat till social hållbarhet samt för att möjliggöra ett strukturerat arbete med dessa frågor så har Byggvarubedömningen utvecklat sociala bedömningskriterier för byggrelaterade produkter. Leverantörer som har produkter registrerade i Byggvarubedömningens webbtjänst har nu möjlighet att öppet redovisa hur de arbetar med dessa frågor, men ibland kan det vara svårt att veta hur man ska komma igång med detta arbete.

Välkommen att delta på utbildning där du lär dig mer om ILO:s åtta kärnkonventioner samt Byggvarubedömningens kriterier på området ”Rättigheter i arbetslivet”. Vi går även igenom hur du som leverantör kan börja arbeta systematiskt med ILO:s kärnkonventioner i produktens leverantörsled, vilka länder och produktgrupper som kan utgöra risk för brott mot kärnkonventionerna, samt hur du bör tänka när du fyller i Byggvarubedömningens självskattningsenkät avseende social hållbarhet.

Antalet platser är begränsat.

Datum: 2018-04-18
Tid: 8.00-10.00 (frukost serveras från 07.30)
Plats: Byggvarubedömningen, Landsvägen 50A, våning 2 Sundbyberg
Pris: 500 SEK (exkl.moms)
Gå till anmälan

 

Alla organisationer och individer har olika behov. Därför försöker vi ha en bredd i utbildningsutbudet. Önskar er organisation en egen internutbildning går det också att lösa. Kontakta oss på info@byggvarubedomningen.se så tar vi fram en utbildning som passar er bäst.