Denna prislista avser användande av BVBs tjänster. BVB tillhandahåller en databas medhälso- och miljöbedömda produkter samt ett projektverktyg för dokumentation av dessa. För att få tillgång till BVBs digitala tjänster behöver varje enskild användare ha ett personligt konto. Samtliga kontotyper i BVB är personliga och tecknas på individnivå.

*
Vid flera aktiva konton inom samma organisation erhålls rabbaterat pris på konton enligt tabellen nedan. Pris är per konto och år.
**
Ett skapat projekt kan ha många deltagare, men det är endast den som skapar
projektet som blir debiterad kostnaden. Projektet faktureras kvartalsvis i efterskott och löper från den månad projektet skapats till den månad det inaktiverats i systemet.
Projektet kan aktiveras och inaktiveras på nytt vid ett senare skede.

***
BVB rekommenderar att i första hand ta kontakt med materialleverantören med en
förfrågan om att leverantören ska ansöka om en bedömning med korrekt underlag.
Bedömningskostnaden är också lägre för materialleverantören.   

Villkor:
Varje konto är personlig och Kunden och/eller Användaren får under inga
omständigheter möjliggöra för utomstående att komma in i Webbtjänsten genom att
lämna ut inloggningsuppgifter. För fullständig information avseende villkoren klicka här.
Fakturering av konton sker löpande baserat på det datum kontot tecknats i systemet.

Ladda ner prislista här