Denna prislista avser leverantörer. BVB tillhandahåller en databas med hälso- och miljöbedömda produkter samt ett projektverktyg för dokumentation av dessa. För att få tillgång till BVBs digitala tjänster behöver varje enskild användare ha ett personligt konto.

1)
VId flera aktiva konton inom samma organisation erhålls rabbaterat pris på konton enligt tabellen nedan. Pris är per konto och år.

2)
Vid en projektinbjudan behöver kontot uppgraderas för att få tillgång till
projektverktyget, denna uppgradering kostar 500kr/projekt och ombesörjes via mail till
konto@byggvarubedomningen.se. 

3)
Ett skapat projekt kan ha många deltagare, men det är endast den som skapar projektet
som blir debiterad kostnaden. Projektet faktureras kvartalsvis i efterskott och löper från
den månad projektet skapats till den månad det inaktiverats i systemet. Projektet kan
inaktiveras och aktiveras på nytt vid ett senare skede. 

4)
Mängdrabatt ges till leverantör enligt nedan:
1-20 st -- ingen rabatt
21-50st -- 10% rabatt
51+ st -- 20%rabatt

Villkor:
Varje konto är personlig och leverantören får under inga omständigheter möjliggöra för
utomstående att komma in i Webbtjänsten genom att lämna ut inloggningsuppgifter. För
fullständig information avseende villkoren klicka här.
Fakturering av konton sker löpande baserat på det datum kontot tecknats i systemet.

Ladda ner prislista här