22oktober

22

oktober

Sök- och loggboksverktyget

Plats: Centralhuset konferens, Nils ericsonplatsen 4, Göteborg

Tid: 09.00-12.00

Pris: 1750SEK

Anmälan utbildning

Villkor