Välkommen på utbildning

Bedömningar & bedömningsprocessen

För alla som vill lära sig mer om bedömningsprocessen och underlagen som krävs. 

Nya datum för utbildningar kommer komma upp efter sommaren.

Utbildningstillfällen