Gå till navigationen

Vanliga frågor

Områden

 • Vad är byggvarubedömningen?

  Byggvarubedömningen är en icke vinstdrivande förening. Sveriges största och viktigaste fastighetsägare och byggherrar har gått samman för att ta fram en standard för miljöbedömning av varor med ambitionen att morgondagens hus ska byggas och förvaltas med enbart miljöbedömda produkter.

 • Varför fungerar inte min webbläsare?

  Gamla webbläsare kan äventyra säkerheten. Dessutom är de långsamma och saknar stöd för de funktioner som nu är inbyggda i vår webbtjänst. För att er användning ska fungera på ett optimalt sätt ber vi er använda webbläsarna Chrome, Firefox, Edge eller Safari

 • Hur länge löper min licens?

  Löptiden är olika för vilken licens du tecknat men en fullständig licens gäller i 1 år. Sedan kan den antingen förlängas i ytterligare 1 år eller avslutas.

 • Vad händer när min licens går ut?

  Licensen kommer automatiskt att förlängas med 1 år när giltighetstiden för licensen har löpt ut. Önskar ni avsluta licensen kan ni göra detta via eran inloggning.

  1 månad innan licensens giltighetstid går ut kommer ni få ett informationsmail som upplyser om att giltighetstiden snart är slut varav ni kan gå in och avsluta licensen innan den automatiskt förläns.

   

 • Jag ska arbeta i ett projekt, måste jag ha en fullständig licens?

  VI har en projektlicens som är till för dig som endast ska arbeta i ett projekt. För att teckna denna projektlicens behöver du bli inbjuden till ett aktivt projekt.

  Projektlicensen är kopplad till det projekt du blivit inbjuden till och licensen löper på i 1år och har en kostnad på 500kr.

 • Vad menas med ett projekt?

  Projektplatsen är till för dig som på något sätt jobbar med produkter och önskar sammanställa dem i en loggbok. BVBs projektplats ger dig möjlighet att skapa en mappstruktur så att du på ett enkelt sätt kan katalogisera dina produkter.

  Du kan bjuda in andra samarbetspartners till projektet och styra deras behörighet för att arbeta i projektet. Vid avslutat projekt kan du avaktivera projektet i projektplatsen varav du har en digital loggbok med förteckning av fastighetens material med deras kemiska innehåll och placering i byggnaden. Du har därmed spårbarhet under hela byggnadens livslängd.

   

 • Finns det någon information om hur jag arbetar i ett projekt?

  Vi har en projektmanual som beskriver hur du kan arbeta i ditt projekt och vilka funktioner som finns. Denna manual finner du här.

 • Vad kostar ett projekt?

  Kostnaden för ett projekt är 1000kr per månad. Fakturering för projekt sker kvartalsvis.

 • Vad händer efter avslutat projekt?

  När ett projekt är avslutat kan man inaktivera projektet via sin inloggning.

  Att inaktivera ett projekt innebär att all historik är synligt och sparat men det går inte längre att arbeta i projektet eller att spara ny information. Debitering för projektet avslutas när ett projekt blir inaktiverat. 

 • Vem kan skicka in en bedömning?

  Du som leverantör kan alltid skicka in din produkt för bedömning.

  Även licenstagare har möjlighet att ansöka om bedömning men vi rekomenderar att leverantören skickar in sina produkter för bedömningen.

 • Vad kostar en bedömning?

  Bedömning ansökta av en leverantör:

  10 dagar - 1 200kr

  48 timmat - 2 400kr

  Bedömning ansökta av en licenstagare:

  10 dagar - 2 400kr

  48 timmat - 4 800kr

  En fullständig prislista hittar du här

 • Vilka dokument krävs för bedömning?

  Vilka dokument som krävs finns att läsa här.

  För att få mer information angående hela ansökningsprocessen se vår manual för leverantörer

 • Hur lång tid tar en bedömning?

  Vid ansökan om en bedömning kan du välja på 10 arbetsdagar eller 48 timmar.

  Efter den ansökta tiden kommer en preliminär bedömning och sedan har leverantör alltid kompletteringstid på 10 arbetsdagar.

 • Det står att mitt konto används någon annanstans och jag blir utloggad. Vad beror det på?

  Samtliga licenser i BVB är personliga. Det innebär att om en annan individ använder dina inloggningsuppgifter, loggas du ut. Vi rekommenderar därför att respektera licensvillkoren och inte dela med sig av sina inloggningsuppgifter.

 • Jag matar in mina inloggningsuppgifter, men får meddelandet  ”Användarnamnet eller lösenordet är felaktigt”.

  Vid teckning av en licens i systemet sätta din e-post som användarnamn. Om du har haft en licens sedan tidigare i våran gamla webbtjänst kan användarnamnet vara något annat som du hade i den gamla webbtjänsten. 

 • Hur skriver jag ut produktkortet?

  Klicka på produktnamnet så komemr du till produkten produktkort. Här kan du klicka på "skriv ut" för att skriva ut produktkortet.

  Tips: om bedömningssymbolerna inte syns i utskriftsvyn, klicka på avrbryt och sedan F5 och testa igen.  

 • Hur gör jag för att få upp produkternas BVB-ID i sökresultatet?

  De blå rubrikerna är klickbara i systemet. När du klickar på rubriken ”kategori” kommer ”BVB-ID” upp som nästa rubrik.

 • Hur exporterar jag ett projekt?

  Funktionen ligger under knappen ”alternativ” inne i projektet. Välj där ”Exportera dokument”.

   

  Välj vilka filter som önskas exporteras ut och bekräfta genom att klicka på "Exportera"
  En beskrivning för exporten finns i vår projektmanual på sid. 42, klicka här.

 • Hur bestäms vilken bedömningsnivå en produkt hamnar på?

  BVB baserar sina bedömningar på 7 st kriterieområden.

  1. Det kemiska innehållet
  2. Livscykelkriterier:
   • Ingående material och råvaror
   • Tillverkning av varan
   • Emballage
   • Bruksskede
   • Avfall och rivning
   • Inomhusmiljö

   

  I systemet visas alltid den totala bedömningen av produkten där alla 7 områden vägts in, men också bedömningen på det kemiska innehållet som en egen markering.

  Bedömningen på det kemiska innehållet är baserad på 15 oönskade egenskaper t.ex. cancerframkallande, hormonstörande m.m.

  Dessa kan hittas i sin helhet i BVBs kriteriedokument.

   

  Den totala bedömning vägs därefter samman enligt följande regelverk.

   

  Kriteriedokumentet kan finnas i sin helhet här.

 • Vad betyder behörigheterna i ett projekt?

  En projektägare kan bjuda in fler individer till sitt projekt. Alla deltagare i projektet får en behörighet.

  "Administratör" har möjlighet att:

  • Godkänna avvikelser
  • Ändra datum för påminnelsefunmktion och godkänna klarrapporteringar
  • Redigera "info" och aktivera avvikelsefunktion/påminnelsefunktion
  • Bjuda in deltagare
  • Skapa undermappar
  • Lägga till/ändra/ta bort alla produkter
  • Exportera projektet
  • Lägga till /ändra /ta bort sina produkter
  • Se allt i projektet

  Behörigheten gäller i den mapp som administratören blir inbjuden till samt alla underliggande mappar. En administratör i rotmappen har också möjlighet att godkänna inkomna avvikelserapporter.

  "Utökad deltagare" har möjlighet att:

  • Bjuda in deltagare
  • Skapa undermappar
  • Lägga till /ändra /ta bort alla produkter
  • Exportera Projektet
  • Lägga till/ ändra /ta bort sina produkter
  • Se allt i projektet

  "Deltagare" har möjlighet att:

  • Exportera projektet
  • Lägga till/ ändra /ta bort sina produkter
  • Se allt i projektet

  Behörigheten gäller endast i den mappen som deltagaren blir inbjuden till samt alla underliggande mappar. Deltagaren har också möjlighet att se allt som ligger i de övriga mapparna.

  "Granskare" har endast möjlighet att se allt som ligger inlagt i projektet.

  "Anonym granskare". Denna funktion är tänkt att användas vid t.ex. Miljöbyggnadscertifieringar då det finns behov av att bjuda in en anonym användare. Administratören kan då hämta hem en länk som bifogas till ansökningen om certifiering hos SGBC. 

 • Jag hittar inte längre mitt projekt?

  Systemet visar alla projekt som är aktiva i systemet per default. När ett projekt har inaktiverats behöver man göra en separat sökning för att se projektet.

  Under "mina projekt" finns en ruta att den ska söka på "ej aktiva projekt". Klicka i denna och sök så kommer projektet att komma upp varav du kan gå in och titta i projektet.

  Önskar du aktivera projektet igen klickar du på "alternativ" och "aktivera"

 • Vad innebär socialt ansvar/social hållbarhet?

  Inom bygg- och fastighetsbranschen innebär det att byggmaterial ska framställas utan att de mänskliga rättigheterna kränks, arbetsrättsliga förhållandena vara anständiga, tillverkningen ska inte skada miljön och mutor och korruption ska inte finnas med i bilden.

 • Varför gör BVB detta just nu?

  Den globala handeln har ökat under de senaste decennierna. Byggvaror som används i Sverige kommer alltmer från andra länder. Vi ser också att den globala handeln kommer fortsätta att öka. Som ett steg av detta måste bygg -och fastighetsbranschen även kunna möta kraven på att produkter ska vara framtagna på ett sätt som är hållbart för både människor och miljö.

 • Kommer de sociala aspekterna påverka totalbedömningen? När?

  BVB har som mål att kunna bedöma produkter enligt sociala kriterier senast 2018. Inledningsvis är social hållbarhet helt frikopplad de ”vanliga” bedömningarna på kemiskt innehåll och livscykelkriterier. Förhoppningen på lång sikt är att kunna ha social hållbarhet som en integrerad del av bedömningen, där tidplanen är ännu inte bestämd.  

 • Vad kommer det att kosta för leverantören att göra en självskattning?

  Inledningsvis kommer enkäten att vara frivillig och att fylla i. Det kommer också vara möjligt att endast besvara delar av enkäten om det är någon speciell information som leverantören önskar kommunicera ut.

  Till dess att en bedömning görs är denna kommunikation kostnadsfri. När leverantören känner sig redo för en faktisk bedömning utifrån BVBs kriterier för social hållbarhet finns det möjlighet att ansöka om bedömning.
  Som vanligt sker all aktivitet till lägsta möjliga kostnad vars omfattning presenteras i samband med att BVB öppnar upp för bedömningar via webbtjänsten.

 • Hur ofta behöver leverantörerna uppdatera sina svar och dokumentation?

  Möjlighet finns att uppdatera svaren närhelst det önskas innan en bedömning är gjord. Dessa uppdateringar sker kostnadsfritt av leverantören själv och leverantören uppmuntras till att göra det så snart deras arbete med frågorna utvecklats vidare.
  BVB kräver i dagsläget inte att informationen
  uppdateras med något tidsintervall utan är endast en uppmaning till leverantören att göra det när något justeras.

   

  I samband med att bedömningar börjar göras, kommer BVB däremot i vanlig ordning att kontakta leverantören var 3e år för att säkerställa att bedömningen fortfarande är aktuell och fråga om underlagen behöver uppdateras m.m.

 • Vad kostar det att revidera sin lämnade information?

  Inledningsvis innan en bedömning påbörjas är uppdateringar helt kostnadsfria. När en bedömning är gjord och man önskar en ombedömning utgår en kostnad enligt ordinarie taxa för ombedömningar som presenteras i samband med att BVB öppnar upp för bedömningar via webbtjänsten.

 • Kommer BVB att erbjuda någon form av stöd till leverantörerna?

  BVB vill inspirera till utveckling mot hållbara produkter och kommer förutom att bedöma och rekommendera även utbilda, utveckla systemet och engagera intressenter genom dialog. Utbildningar börjar erbjudas med start hösten 2016.

 • Hur ska informationen som leverantörerna lämnar visualiseras?

  Bedömningen kommer att visualiseras på respektive produkt. I ett första skede kommer det visas om leverantören har besvarat frågorna gällande social hållbarhet eller ej för att i förlängningen övergå till en faktisk bedömning.

 • Kommer man kunna filtrera på produkter som klarar kraven på social hållbarhet?

  Byggvarubedömningen kommer inledningsvis endast visa om leverantören har besvarat frågor rörande social hållbarhet och i så fall hur de har besvarats. Filtreringen kommer därmed vara möjlig på om leverantören har besvarat frågorna.

 • Kommer leverantörernas svar och uppladdade dokument att vara tillgängliga för alla användare?

  BVB vill alltid i största möjliga mån uppmuntra leverantörer till att vara så transparenta som möjligt med sitt arbete både gällande kemiskt innehåll och också de sociala aspekterna. Samtliga frågorna i enkäten är frivilliga att besvara.

 • Kan leverantörerna få ett intyg eller liknande på att de klarat kraven i marknadsföringssyfte?

  En leverantör får använda de publika produktkorten med bedömningen vid kommunikation med egna kunder både i digital form som en länk till produktkorten, pdf eller en utskrift från webbtjänsten.

 • Kommer BVB att göra några revisioner eller annan typ av uppföljning av enskilda produkter, och i så fall när?

  BVB har som ambition att göra uppföljningar kring enskilda produkter under 2019.

 • Vilken dokumentation efterfrågar BVB av leverantörerna?

  Det enda kravet på dokumentation i dagsläget är att leverantören skriver på och skickar in BVB:s uppförandekod. För att möjliggöra en relevant och verklighetsnära bedömning uppmuntras dock leverantörerna att ladda upp styrkande dokumentation.

 • Om leverantören endast har en fabrik, räcker det med att leverantören endast svarar en gång på enkäten för att det ska synas på alla produkter?

  Ja, leverantören anger i enkäten vilka produkter som svaren avser. Svaren kommer att gälla för samtliga produkter som anges och visas på respektive produktkort.

 • Om en leverantör inte skulle klara kraven för Accepteras, kan de då ta tillbaka sina svar så att de inte syns för användarna?

  Leverantören kan välja att avpublicera enskilda enkätsvar eller hela enkäten, som då försvinner från de kopplade produkterna.

 • Behöver leverantören ha gjort en revision på fabriken för sluttillverkning för att uppnå Accepteras?

  Nej. Behovet av att göra revisioner styrs av hur fabrikens riskprofil ser ut. Det finns inget självändamål i att göra en revision av fabriken. De åtgärder som tas förväntas vara i relation till riskprofilen.

 • Finns det några utbildningar som leverantörerna kan gå?

  BVB har planerat in ett flertal seminarium och utbildningar på temat social hållbarhet, både gällande vad det innebär att arbeta med frågorna och hur en bedömning görs utifrån dessa aspekter. Samtliga utbildningar aviseras i god tid på hemsidan www.byggvarubedomningen.se.

 • På vad baseras BVB:s sociala bedömningskriterier?

  Kriterierna utgår från BVB:s uppförandekod som i sin tur bygger på internationella konventioner och standarder kring mänskliga rättigheter.

  Fördjupning: BVB:s uppförandekod bygger på:
  ILO:s åtta kärnkonventioner

  • Nr 29: Förbud mot tvångs- och straffarbete
  • Nr 87: Föreningsfrihet och skydd för organisationsrätten
  • Nr 98: Rätten att organisera sig och förhandla kollektivt
  • Nr 100: Lika lön för lika arbete, oavsett kön
  • Nr 105: Avskaffande av tvångsarbete
  • Nr 111: Diskriminering vid anställning och yrkesutövning
  • Nr 138: Minimiålder för arbete
  • Nr 182: Mot de värsta formerna av barnarbete

  FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna,
  FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter
  FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter
  FN:s konvention om avskaffade av rasdiskriminering
  FN:s konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor
  FN:s barnkonvention
  FN:s konvention om migrantarbetares rättigheter
  FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
  FN:s deklaration om ursprungsfolkens rättigheter
  FN:s deklaration mot korruption
  FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter
  ILO:s konvention nr 169 om ursprungsfolk och stamfolk
  Riodeklarationen om miljö och utveckling

  Genèvekonventionerna om reglering av väpnade interna och mellanstatliga konflikter och som ävengäller för företag i situationer av väpnade konflikt, interna eller mellan två länder.

  Utgångspunkten för kriterierna är att alla leverantörer av byggvaror och –material, i linje med FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter, har ett ansvar att respektera alla mänskliga rättigheter. Det innebär att alla leverantörer som registrerar produkter hos BVB förväntas bedriva ett systematiskt arbete för att undvika korruption och negativ påverkan på mänskliga rättigheter som uppstår genom den egna verksamheten och/eller i produktens leverantörsled.

   

 • Vad kommer kriterierna att bedöma rent konkret?

  Kriterierna är utvecklade för att bedöma huruvida leverantörerna bedriver ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter och anti-korruption i sin egen organisation samt i produktens leverantörskedja.

  Kriterierna kommer dels att bedöma leverantörernas arbete inom specifika sakområden kopplat till mänskliga rättigheter, t.ex. barnarbete och diskriminering, men även på en mer övergripande nivå.

 • Hur långt ned i leverantörskedjan måste leverantören arbeta med och följa upp påverkan på mänskliga rättigheter?

  På denna fråga finns inget exakt eller givet svar. Grundprincipen är att leverantören alltid ska prioritera att hantera den negativa påverkan på mänskliga rättigheter som är mest allvarlig, oavsett var i kedjan den sker. Dock kan leverantörens möjligheter att hantera en påverkan i leverantörsledet se olika ut, och i regel krävs den enskilda bedömningar om vad som är en lämplig åtgärd i enskilda fall.

  Fördjupning: Enligt FN:s principer ska företag prioritera den faktiska/potentiella negativ påverkan på mänskliga rättigheter som är den mest allvarliga. Prioriteringen görs utifrån följande kriterier:

  • Skala – hur många människor är det som faktiskt/potentiellt påverkas?
  • Omfattning – hur allvarlig är den negativa påverkan?
  • Återställande/gottgörelse – är det möjligt att återställa eller gottgöra den negativa påverkan om/när den sker?

  Dock kan leverantörens möjligheter att hantera en påverkan i leverantörsledet se olika ut beroende på vilket inflytande den har över den specifika aktören. Om leverantören har en direkt och strategiskt viktig affärsförbindelse med aktören som orsakar den negativa påverkan förväntas leverantören att utnyttja sitt inflytande för att åstadkomma en förbättring, t.ex. genom att ställa krav, föra dialog och göra platsbesök. Om aktören som orsakar negativ påverkan befinner sig längre ned i kedjan är möjligheten att förbättra situationen mindre. Leverantören förväntas då att i första hand försöka öka sitt inflytande över aktören för att därigenom kunna driva på en förbättring. Det kan t.ex. handla om att tillsammans med andra relevanta kunder till aktören ställa gemensamma krav på bättring. Som en sista åtgärd, om andra försök att åtgärda har misslyckats, bör möjligheten att avsluta relationen övervägas.

 • Vad är mänskliga rättigheter?

  De mänskliga rättigheterna är universella regler som är nedskrivna i konventioner. De slår fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. De mänskliga rättigheterna gäller över hela världen, oavsett land, kultur eller specifik situation. Ansvaret för att införliva och skydda sina invånares mänskliga rättigheter vilar på stater. Företag har ett ansvar att respekta mänskliga rättigheter.

  Fördjupning: Mer information finns bl.a. på den svenska regeringens hemsida om mänskliga rättigheter: http://www.manskligarattigheter.se/

 • Hur kan leverantörer av byggprodukter påverka mänskliga rättigheter?

  Leverantörer av byggprodukter kan påverka mänskliga rättigheter på olika sätt, positivt såväl som negativt. Positiv påverkan kan t.ex. vara skapande av jobbtillfällen vilket ger människor möjligheten att försörja sig själva och sin familj. Negativ påverkan kan t.ex. vara att en anställd skadas på grund av att leverantören inte har tillräckliga säkerhetsrutiner.

   

  Fördjupning: För ytterligare exempel på hur företag kan påverka mänskliga rättigheter och hur de olika rättigheterna är relevanta för företag, se Human Rights Translated: A Business Reference Guide (på engelska).

 • Kriterierna ställer krav på leverantörerna att ha ett ”systematiskt arbete med mänskliga rättigheter” (human rights due diligence). Vad innebär detta?

  Att som leverantör bedriva ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter innebär kortfattat att leverantören har processer på plats för att kunna identifiera, undvika och förebygga, begränsa samt redogöra för hur de åtgärdar en påverkan på de mänskliga rättigheterna som sker i anslutning till produktens tillverkning.

  I BVBs kriterier konkretiseras det till:

  • Kommunikation av krav
  • Konsekvensanalys
  • Rutiner
  • Uppföljning

   

  Fördjupning: Det allmänt vedertagna begreppet för systematiskt arbete med mänskliga rättigheter är human rights due diligence (HRDD). Begreppet formulerades i FN:s principer för företag och mänskliga rättigheter som antogs enhälligt av FN:s råd för mänskliga rättigheter år 2011. Principerna utgör sedan

  dess den internationella standarden för företags arbete med mänskliga rättigheter. HRDD innebär mer specifikt att företag uppfyller följande:

  • Företaget har gjort publikt åtagande om att respektera mänskliga rättigheter (t.ex. genom policy eller uppförandekod)
  • Företaget har processer för att identifiera, förhindra, begränsa och redogöra för hur de åtgärdar en påverkan på mänskliga rättigheter.
  • Företaget arbetar för att på olika sätt se till att gottgöra konstaterad negativ påverkan på de mänskliga rättigheterna som det självt orsakar eller bidrar till. Grundläggande för ett systematiskt arbete är att göra en konsekvensanalys i syfte att förstå risken för att verksamheten orsakar, bidrar till eller är kopplad till en negativ påverkan på mänskliga rättigheter. Utifrån denna analys kan arbetet med att förhindra och begränsa denna påverkan planeras, genomföras och följas upp.
 • Vad är en konsekvensanalys?

  Inom ramen för BVB:s sociala kriterier innebär konsekvensanalys att bedöma hur leverantören genom sin egen verksamhet och/eller i produktens leverantörskedja påverkar mänskliga rättigheter. Målet med analysen är 1) identifiera vilka individer och grupper som kan påverkas och 2) bedöma risken för att dessa individer och gruppers rättigheter påverkas negativt.

   

  Fördjupning: En konsekvensanalys ska alltid utgå från alla mänskliga rättigheter och ta hänsyn till alla intressenter som kan tänkas påverkas (t.ex. arbetstagare och lokalsamhällen). Analysens omfattning och djup kan dock variera beroende av leverantörens storlek och kapacitet. Den enskilt viktigaste faktorn är

  att oberoende av detta försöka identifiera de mest allvarliga riskerna för negativ påverkan på mänskliga rättigheter som uppstår genom leverantörens egen verksamhet, produkter/tjänster och affärsförbindelser.

  Det är också viktigt att konsekvensalysen försöker ta ett helhetsgrepp och tar hänsyn till samtliga led av produktens tillverkning, från råvaruutvinning till slutproduktion. Detta eftersom att de allvarligaste riskerna ofta kan finnas en bit ned i produktens leverantörskedja. Som ett första steg rekommenderas därför leverantören att skapa sig en så god uppfattning som möjligt av hur tillverkningen av produkten går till,

  var den sker och vilka aktörer som är involverade. Utifrån den förståelsen blir det sedan enklare att identifiera vilka individer och grupper som kan tänkas påverkas och hur allvarlig risken för att de påverkas negativt är.

  För att leverantören ska kunna göra en korrekt bedömning av hur de påverkar de mänskliga rättigheterna bör de försöka förstå de potentiellt utsatta parternas belägenhet genom att rådgöra direkt med dem och i samband därmed ta hänsyn till språkproblem och andra potentiella hinder för effektiv delaktighet. I situationer där sådana samråd inte är möjliga bör företagen överväga andra alternativ som att rådgöra med tillförlitliga, oberoende experter, inbegripet människorättsförsvarare och andra representanter för det civila samhället.

  Värdefull information om generella risker kring mänskliga rättigheter kan ofta hämtas från officiella källor så som medierapportering, studier, rapporter och expertutlåtanden. Särskilt viktigt är att söka information direkt från intressenter som riskerar påverkas på något sätt i produktensframställan, inklusive arbetstagare och lokalsamhällen. Ytterligare ett alternativ är att rådfråga oberoende extern expertis.

  Angående avgränsningar: Tanken med konsekvensanalysen är inte att analysera hur varje enskild aktör i produktens leverantörskedja påverkar mänskliga rättigheter. Istället handlar det om att bedöma risken att den egna verksamhet och/eller någon av aktörerna i produktens leverantörskedja har en negativ påverkan på mänskliga rättigheter i samband med produktens tillverkning.

  Om produkten har en komplex leverantörskedja med ett stort antal steg och/eller aktörer inblandade i tillverkningen kan det vara svårt att göra en riskbedömning. I sådana fall bör leverantören försöka identifiera generella sakfrågor eller omständigheter där risken för negativ påverkan är som störst. Om t.ex. delar av produkten tillverkas med hjälp av stora mängder hälsovådliga kemikalier kan man anta att människors hälsa och säkerhet i samband med just kemikaliehantering är ett generellt riskområde.

 • Hur förnyar jag min licens?

  Logga in med dina tidigare inloggnignsuppgifter kommer du komma till en suda "förnya din licens" där du klickar i vilken licenstyp du önskar teckna och lciensen förnyas med 1 år.

  Kontrollera så du är helt utloggad innan du loggar in - ifall din webblösare har inställningen att automatiskt logga in dig kan du behöva logga ut först för att få upp sidan om att förnya licensen.

 • Kan jag skriva över licensen till någon annan?

  Vi skriver inte över licenser då varje licens är personlig samt för att bevara spårbarheten i projekt. Varje användare behöver därför teckna sig en egen inloggning via hemsidan.
  Ska man arbeta i ett projekt behöver den nya användaren få en egen inbjudan till sin e-post för att kunna komma in i projektet.

 • Jag kan inte ändra företagsuppgifter?

  Endast den som har "administratör" behörighet på sin licens kan justera företagsuppgifter.

 • Jag kan inte ändra e-post på min licens?

  Varje licens är personlig och kan därför inte skrivas över på någon annan. Varje användare behöver teckna sig en egen licens i systemet.
  Har din e-post ändrats på grund av namnbyte kan du kontakta oss på licens@byggvarubedomningen.se

 • Hur tecknar jag en projektlicens?

  En projektlicens tecknas via den länk som finns i mailet för projektinbjudan.

 • Vad är skillnaden på en projektlicens och en fullständig licens?

  En fullständig licens har en årskostnad på 4000kr där man kan vara inbjuden till fritt antal projekt.

  En projekt licens är kopplad till det projekt du har fått en inbjudan till där priset är 500kr/projekt.

  För att kunna stå som ägare för ett projekt måste man ha den fullständiga licensen.

 • Jag har en leverantörslicens och ser inte mitt projekt som jag blivit inbjuden till?

  Med den kostnadsfria leverantörs licensen har man inte behröighet att arbeta i projekt. Du behöver därför uppgradera licensen där du kan välja på fullständig (4000kr/år) eller projekt (500kr/projekt)

  För att uppgradera licensen, kontakta: licens@byggvarubedomningen.se

 • Hur accepterar jag inbjudan?

  När du har skapat din licens behöver du acceptera inbjudan till projektet. Detta gör du genom att klicka på "mina projekt" i menyn eller "visa alla".

  Klicka på rutan för ditt projekt och du får en förfrågan om att acceptera inbjudan. När inbjudan har accepterats komemr du kunna gå in i projektet och börja registrera produkter.

 • Jag får ingen träff när jag söker efter produkter?

  Dem tre översta sökrutorna när du är inne i projektet är sökning inom projektet.

  För att söka i hela databasen bland alla bedömda produtker klickar du antingen på +ny produkt eller går via menyn - Sök produkt.

 • Hur får jag en överblick över mitt projekt utan att se en mapp i taget?

  Du kan byta vy över projektet genom att klicka på "projektträd" där du får en trädstruktur över hela ditt projekt och ser vad som finns i respektive mapp.

  På sid 18 i vår projektmanual kan du se hur du byter vy i projektet.

 • Jag kan inte komma in på min produkt?

  När produkten har status ”bedömning pågår” eller ”komplettering mottagen” så är produkten låst för leverantören att gå in och titta. Detta för att produkten då ligger hos bedömaren som uppdaterar bedömningen för produkten.  

 • Hur lägger jag in artikelnummer kopplat till min produkt?

  Vid ansökan finns det en knapp ”lägg till artikelspecifikation” där du kan lägga in resp. artikelnummer som är kopplade till produkten. Vi har även där en mall i Excel format där leverantören kan lägga in alla artiklar för att sedan importera in i systemet för att slippa skriva in artikel för artikel.

 • Kan jag lägga till artikelnummer efter att min produkt publicerats?

  Ja, under ”alternativ” finns knappen ”ändra produkt” där leverantören har möjlighet att lägga in artiklar för produkten även om produkten redan är publicerad.

 • Hur ansöker jag om en ombedömning för en produkt?

  Under "publicerade" klickar du på "alternativ" och klicka på "ombedöm produkt" för den produkt du önskar ansöka om en ombeödmning.

  Det går också att gå via produktkortet där det finns en länk ”ansök om ny bedömning” som man klickar på för att ansöka om ombedömning för den specifika produkt du var inne på.

 • Jag kan inte ta bort gamla dokument när jag kompletterar?

  Nej, det kommer bedömaren att göra vid uppdateringen av bedömningen, du behöver endast lägga in dina nya underlag vid kompletteringen.

 • Finns dokument på engelska för ansökan om bedömning?

  Under fliken ”informationsmaterial” har vi dokument både på svenska och på engelska för leverantören att ladda ner och fylla i inför en bedömning.

 • Kan jag som leverantör söka bland alla produkter i BVBs databas?

  Ja, då behöver du en licens som heter ”leverantör fullständig” denna licens har en årskostnad på 4000kr.

  Önskar du uppgradera din befintliga licens kan du kontakta: licens@byggvarubedomningen.se

Hittar du inget svar?

Obligatoriskt
Obligatoriskt Felaktig epost