Gå till navigationen

{{hasPreselectedSurvey ? 'Hantera produkter för ' + selectedSurvey.Name : currentUser.HasExtendedAccess ? currentUser.CompanyContextName : currentUser.CompanyName}}

Ansök om bedömning

Behöver du lite utförligare info kring hur du använder våra funktioner? Välkommen att läsa våra manualer!

Miljöbedömning - med digital ansökningsmall
Miljöbedömning - med bifogad innehållsdeklaration
Instruktion ämnen och komponenter

Hur går det för oss?

Sökträffar
 • {{activity.Hits}}
  v.{{activity.Timestamp | date : "w"}}
Klick
 • {{activity.Views}}
  v.{{activity.Timestamp | date : "w"}}
Loggböcker
 • {{activity.ProjectsCount}}
  v.{{activity.Timestamp | date : "w"}}
Årets resultat
 • Ditt
 • Genomsnitt
 • {{supplierStart.YearHits}}{{supplierStart.YearHitsAverage}}Sökträffar
 • {{supplierStart.YearViews}}{{supplierStart.YearViewsAverage}}Klick
 • {{supplierStart.YearProjects}}{{supplierStart.YearProjectsAverage}}Loggböcker
 • {{supplierStart.YearProducts}}{{supplierStart.YearProductsAverage}}Nya bedömningar
Pågående bedömningar{{supplierStart.OngoingProductsTotalCount}}
 • Rekommenderas{{supplierStart.OngoingProductsRecommendedCount}}
 • Accepteras{{supplierStart.OngoingProductsAcceptedCount}}
 • Undviks{{supplierStart.OngoingProductsAvoidedCount}}
 • Uppgift saknas{{supplierStart.OngoingProductsNotAssessedCount}}
 • Utkast{{supplierStart.OngoingProductsDraftsCount}}
Publicerade bedömningar
{{supplierStart.PublishedProductsTotalCount}}
 • Rekommenderas{{supplierStart.PublishedProductsRecommendedCount}}
 • Accepteras{{supplierStart.PublishedProductsAcceptedCount}}
 • Undviks{{supplierStart.PublishedProductsAvoidedCount}}
Utgångna ur sortimentet / borttagna{{supplierStart.ExpiredProductsTotalCount}}
 • Rekommenderas{{supplierStart.ExpiredProductsRecommendedCount}}
 • Accepteras{{supplierStart.ExpiredProductsAcceptedCount}}
 • Undviks{{supplierStart.ExpiredProductsAvoidedCount}}
 • Uppgift saknas {{supplierStart.ExpiredProductsNotAssessedCount}}

Mina produkter {{filteredProductsTitle}}

 • Välj själv vilka kolumner du vill se i tabellen under "Mina produkter" genom att klicka på de olika valen nedan. De kolumner du valt är markerade med blått.

  • Produkt
  • BVB ID
  • Status
  • Reviderad
  • Statusändrad
  • Publiceringsdatum
  • Företag
  • Slutdatum
  • Sökträffar
  • Klick
  • Loggböcker
  • Innehåll
  • Livscykel
  • Totalt
  • Socialt
  • Enkät
Produkt BVB ID Status Reviderad Statusändrad Publiceringsdatum Företag Slutdatum Sökträffar Klick Loggböcker Innehåll Livscykel Totalt Socialt Enkät Åtgärd
! {{ product.Name}} ! {{ product.Name}} {{ product.Name}} {{product.Name}} {{product.ProductId}} {{product.StatusName || 'Uppgift saknas'}} Ja Nej {{product.LatestStatusChangeDate || 'Uppgift saknas' | dateFormat}} {{product.PublishDate || '' | dateFormat}} {{product.SupplierName || 'Uppgift saknas'}} {{product.ExpirationDate}} Sekretesshantering {{product.Hits}} {{product.Views}} {{product.Projects}} {{product.SurveyName}}