Gå till navigationen

Nyheter & tips

Hello! Engelsk hemsida

2020-01-20

Vi har nu en engelsk version av vår hemsida. Du växlar språk genom att trycka på flagg-ikonen i övre högra hörnet. Välkommen in - Welcome to have a look!

Ansök om ombedömning

2020-01-20

Knappen som tidigare hette "Ombedöm produkt", har fått det nya namnet "Ansök om ombedömning". I övrigt är funktionen densamma.

Nya symboler för Socialt ansvarstagande

2019-12-10

Nu kan du i produkt-sök se våra nya symboler för Socialt ansvarstagande i leverantörsledet.  En ”i-symbol” visar att leverantören har laddat upp någon info, en ”pratbubbla-symbol” betyder att leverantören har laddat upp en självskattningsenkät och en ”jordglob-symbol” innebär att Byggvarubedömningen har bedömt leverantören. Se nedan bilder.

Export angående certifieringar

2019-12-10

När du nu gör en export från Loggboken kommer du se att vi reducerat antalet kolumner för Miljöbedömningar. Ex har Miljöbyggnads indikator 14 nu endast en kolumn där det på varje rad står Guld/ Silver/ Brons/ Klarar ej krav för respektive produkt. 

Informationstext och mouseover för BSAB-koder

2019-12-10

Vi har lagt till en info-text om varför det är så viktigt att du anger en BSAB-kod så långt ner i trädstrukturen som möjligt. Texten hittar du vid ”Ansök om bedömning” på ”Produktkortet” och då du lägger till en ”egen produkt/projektprodukt” i Loggboksverktyget. Vi har också lagt en mouseover i BSAB-kod trädvyn, så att du alltid ser det fullständiga kategorinamnet. Hoppas detta ska underlätta för dig!