Gå till navigationen

Tillbaka

Se kommentar och komplettera

Ansök om ombedömning

!

Detta är endast en förhandgranskning av produkten, när produkten blir tillgänglig kommer all information att synas.

OBS! Produkten är bedömd enligt äldre kriterier.
Såväl lagstiftning som dokumentationskrav har ändrats sedan bedömningen utfördes.

OBS! Produkten är bedömd enligt äldre kriterier.
Såväl lagstiftning som dokumentationskrav har ändrats sedan bedömningen utfördes.

Bedömning

Totalt Livscykel Innehåll

{{product.AssessmentComment}}

Socialt ansvarstagande i leverantörsledet

 • Besvarade frågor kring socialt ansvarstagande i leverantörsledet i "Ansök om bedömning"

  • Finns relevanta certifikat avseende socialt ansvarstagande framtagna inom organisationen?

  • Ange vilket/vilka:

  • Vänligen beskriv:

  • Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar socialt ansvarstagande i leverantörsledet framtagen inom organisationen?

  • Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

  • Vänligen beskriv:

  • Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med socialt ansvarstagande?

  • Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på socialt ansvarstagande?

  • Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

Social hållbarhet

Totalt

Andra certifieringar/märkningar:

  • {{childCertificationGroup.Name}}
   • {{grandChildCertificationGroup.Name}}
{{product.Description}}