Gå till navigationen

Tillbaka

Se kommentar och komplettera

Ansök om ombedömning

!

Detta är endast en förhandgranskning av produkten, när produkten blir tillgänglig kommer all information att synas.

Denna produkt är arkiverad och är därmed inte längre sökbar i Byggvarubedömningens sökverktyg. Den ligger dock kvar i de Loggböcker den blivit tillagd till.
Produkten är bedömd enligt äldre kriterier.
Såväl lagstiftning som dokumentationskrav har ändrats sedan bedömningen utfördes.

Bedömning

Totalt Livscykel Innehåll

{{product.AssessmentComment}}

Socialt ansvarstagande i leverantörsledet

 • Besvarade frågor kring socialt ansvarstagande i leverantörsledet i "Ansök om bedömning"

  • Finns relevanta certifikat avseende socialt ansvarstagande framtagna inom organisationen?

  • Ange vilket/vilka:

  • Vänligen beskriv:

  • Finns skriftlig policy/uppförandekod som hanterar socialt ansvarstagande i leverantörsledet framtagen inom organisationen?

  • Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

  • Vänligen beskriv:

  • Finns det någon på ledningsnivå som är ytterst ansvarig för arbetet med socialt ansvarstagande?

  • Finns en rutin framtagen för att följa upp varans leverantörskedja med avseende på socialt ansvarstagande?

  • Vad ingår i policyn/uppförandekoden?

Social hållbarhet

Totalt

Andra certifieringar/märkningar:

  • {{childCertificationGroup.Name}}
   • {{grandChildCertificationGroup.Name}}
{{product.Description}}