Våra bedömningar

Byggvarubedömningen bedömer byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsleden.

Om Byggvarubedömningen

Vi är en icke vinstdrivande ekonomisk förening som bedömer och tillhandahåller information om byggrelaterade produkter. Detta gör vi för att främja produktutvecklingen mot en giftfri och god bebyggd miljö samt hållbara leveranskedjor.

GTIN

GTIN

Vad är GTIN?

GTIN står för Global Trade Item Number och är ett artikelnummer som används för att produkter och förpackningar ska få en globalt unik identitet. Enklare förklarat är GTIN ofta densamma som streckkoden på produktförpackning.

GTIN är sedan en tid tillbaka branschstandard och Byggvarubedömningen stöttar beslutet att identifiera byggprodukter med GTIN. Därmed uppmuntrar vi alla som bedömer produkter hos oss att ange GTIN för sina artiklar. GS1 har tagit fram en guide till hur GTIN kan användas i byggbranschen. Mer allmän information om GTIN i byggbranschen samt det branschgemensamma beslutet finns på GS1:s hemsida.

 

Vad tjänar du på att ha GTIN för dina artiklar i Byggvarubedömningen?

·       Bättre träffsäkerhet på produkter i vårt system

·       Ökar exponeringen av bedömda produkter i andra system (exempelvis grossister och byggvaruhandlare) och integrationer i form av att kvaliteten på matchningar ökar

·       Underlättar och höjer kvaliteten på matchningar mellan våra bedömningar och exempelvis Svanen där vi matchar Svanenmärkningar med bedömningar så att fastighetsägare som ska Svanencertifiera byggnader lätt hittar rätt produkter

·       Det finns många olika system i branschen och ett stort problem för användarna är att det är svårt att jämföra produkter i olika system då namn, leverantör m.m. kan skifta. Med GTIN kan vi vara säkra på att det är samma produkt

När du ansöker om en ny bedömning kan du lägga till både artiklar och GTIN under bedömningen. Du kan även komplettera redan publicerade bedömningar. Läs mer i vår manual.